© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

Szanowni Państwo,

 

Władze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza pragną zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji z zakresu historii społeczno-gospodarczej zatytułowanej: Przemysł naftowy i gazowniczy w Galicji. Spuścizna archiwalna i biblioteczna, która odbędzie się we Lwowie w  salach Archidiecezji Lwowskiej w dniach 24-27 listopada 2019 roku.

W listopadzie ubiegłego roku w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja zatytułowana: Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo, która zgromadziła w murach Uniwersytetu Pedagogicznego znawców tematu z Polski oraz z zagranicy. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem środowisk naukowych, ale też branżowych związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym. Wygłoszone wówczas referaty i towarzysząca im dyskusja uświadomiły Organizatorom jak dużym zainteresowaniem cieszy się problematyka zawarta w tytule Konferencji oraz jak wiele tematów oscylujących wokół prezentowanych zagadnień pozostaje jeszcze niezbadanych i nieopisanych. Stąd też pojawił się pomysł zorganizowania kolejnej Konferencji poświęconej Polskiemu przemysłowi naftowemu i gazowniczemu (do 1939 roku). Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie Spuścizna archiwalna i biblioteczna.

Konferencja nie ma charakteru otwartego. Organizatorzy kierują swoje zaproszenia wyłącznie do wybranych specjalistów z zakresu historii, historii społeczno-gospodarczej oraz archiwistyki.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów będą koncentrować się wokół następujących zagadnień:

 

 •  Zasoby z państwowych i zagranicznych archiwów dotyczące polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego (do 1939 roku).

 •  Archiwa regionalne i lokalne oraz ich znaczenie w odkrywaniu dziejów przemysłu naftowego i gazowniczego w Galicji oraz II Rzeczypospolitej.

 •  Spuścizna związana z polskim przemysłem naftowym i gazowniczym w krajowych oraz zagranicznych bibliotekach (dotyczy bibliotek: narodowych, regionalnych, lokalnych
  i specjalistycznych).

 •  Znacznie i ranga archiwów prywatnych w badaniu dziejów polskiego przemysłu naftowego oraz gazowniczego.

 •  Niedrukowane źródła memuarystyczne ludzi związanych z polskim przemysłem naftowo-gazowniczym.

 •  Ślady przemysłu naftowego i gazowniczego w wydanej drukiem literaturze memuarystycznej.

 • Wprowadzanie nowoczesnych technologii w poszukiwaniu i wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego w celu zwiększania konkurencyjności PGNiG na projektach zagranicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Miejsce konferencji Archidiecezja Lwowska ul. Winniczenka 32, Lwów 79008 UKRAINA

Organizatorzy zapewniają:

 • przejazd uczestników na trasie Kraków - Lwów - Kraków (termin wyjazdu z Krakowa 24.11.2019)

 • noclegi oraz wyżywienie.

Zgłoszenia swojego uczestnictwa, prosimy przesyłać do 5 listopada  2019 r. na adres
e-mail:  
dominika.bernas@sitpnig.pl

Uwaga:

Osoby które zgłosiły swój udział w konferencji i zrezygnowały z niego po 31 października, zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi.

harmonogram.jpg
zgłoszenie -Lwów.jpg

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. prof. UP – Łukasz Tomasz Sroka – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UP

Krzysztof Potera  - PGNiG/ Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Łukasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora Departament Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

Zbigniew Chmiel - Prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Sekretariat Konferencji:

Inż. Dominika Bernaś – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Dr Konrad Meus – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, 
ul.Łukasiewicza 1/110, 
tel.fax 12/421 32 47, 
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl