top of page
baner1-wszystkie loga.jpg

Szanowni Państwo,

 

Władze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza pragną podziękować Państwu za udział w II Międzynarodowej Konferencji z zakresu historii społeczno-gospodarczej zatytułowanej: Przemysł naftowy i gazowniczy w Galicji. Spuścizna archiwalna i biblioteczna. Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego, która odbyła się we Lwowie w  salach Archidiecezji Lwowskiej w dniach 24-27 listopada 2019 roku.

W listopadzie ubiegłego roku w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja zatytułowana: Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo, która zgromadziła w murach Uniwersytetu Pedagogicznego znawców tematu z Polski oraz z zagranicy. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem środowisk naukowych, ale też branżowych związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym. Wygłoszone wówczas referaty i towarzysząca im dyskusja uświadomiły Organizatorom jak dużym zainteresowaniem cieszy się problematyka zawarta w tytule Konferencji oraz jak wiele tematów oscylujących wokół prezentowanych zagadnień pozostaje jeszcze niezbadanych i nieopisanych. Stąd też pojawił się pomysł zorganizowania kolejnej Konferencji poświęconej Polskiemu przemysłowi naftowemu i gazowniczemu (do 1939 roku). Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie Spuścizna archiwalna i biblioteczna.

Konferencja nie ma charakteru otwartego. Organizatorzy kierują swoje zaproszenia wyłącznie do wybranych specjalistów z zakresu historii, historii społeczno-gospodarczej oraz archiwistyki.

W paneluNowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego, swoje referaty zaprezentowali przedstawiciele Grupy Kapitałwoej PGNiG - Robert Trzeciak, Jacek Adamiak, Rafael Świąder, Stanisław Niedbalec.

Referat wprowadzający w tematykę historyczną wygłosił Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), natomiast kolejny panel Archiwalia oraz prasa rozpoczął swoim wystąpieniem Marian Żołyniak (Polska Spółka Gazownictwa), Dorota Drzewiecka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rościsław Melnik (Politechnika Lwowska), Roman Masyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

W panel III - Archiwalia oraz źródła statystyczne, swoje wystąpienia przedstawili: Miron Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński), Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 

Panel IV, kończący konferencję dotyczył Archiwalii oraz memuarystyki Petr Kaleta, (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Volodymyr Dolinovskyi (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie), Ivanna Stadnik (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie), Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ołena Arkusza (Instytut Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakiewicza NAN Ukrainy), Barbara Olejarz i Michał Górecki (Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce)

Zdjęcia do pobrania z galerii - autor - K.Korona (Redakcja WNiG)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. prof. UP – Łukasz Tomasz Sroka – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UP

Krzysztof Potera  - PGNiG/ Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Łukasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora Departament Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

Zbigniew Chmiel - Prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Sekretariat Konferencji:

Inż. Dominika Bernaś – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Dr Konrad Meus – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, 
ul.Łukasiewicza 1/110, 
tel.fax 12/421 32 47, 
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

bottom of page