top of page
baner3.jpg

Audytorium im. prof. Wincentego Danka,

gmach główny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

przy ulicy Podchorążych 2.

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 5 listopada  2018 r.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adresy e-mail: 

dominika.bernas@sitpnig.pl  lub konrad.meus@up.krakow.pl 

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z noclegiem i wyżywieniem. 

W trakcie trwania konferencji, przewidziane są  przerwy kawowe i poczęstunek.

Zaproszenie do udziału w Konferencji
reklama pozioma 1.jpg
Harmonogram Konferencji
Program_Konferencji_(Kraków_8-9_listopad

          Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji z zakresu historii społeczno - gospodarczej zatytułowanej: Przemysł naftowy i gazowniczy w Galicji. Historia – pamięć – dziedzictwo,  która odbędzie się w Krakowie w Audytorium im. prof. Wincentego Danka, gmach główny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ulicy Podchorążych 2.

Ideą przyświecającą Organizatorom wspomnianej Konferencji jest uświetnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku Polacy po trwającej 123 lata niewoli narodowej odzyskali niepodległość. Wiek XIX zapamiętany został przede wszystkim jako okres irredenty i walki narodowowyzwoleńczej. Był to jednak również czas, w którym Polacy odnosili wiekopomne sukcesy na płaszczyźnie gospodarczej oraz naukowej. Zapisali się w historii jako ludzie sukcesu: odkrywcy, wynalazcy, przedsiębiorcy. W przededniu setnej rocznicy wywalczenia przez Polaków niepodległości warto przybliżyć niezwykłe losy tych ludzi, jak również szerzej historię przemysłu naftowego i gazowniczego w Galicji oraz w międzywojennej Polsce.

 

Wystąpienia zaproszonych prelegentów pragniemy skoncentrować wokół następujących zagadnień:

  •  Przemysł naftowy i gazowniczy w Galicji oraz w II Rzeczpospolitej (ujęcie monograficzne oraz porównawcze).

  •  Rola Polaków w rozwoju przemysłu naftowego i gazowego w XIX i na początku XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji oraz dawnych ziem południowo-wschodniej Polski.

  •  Gazyfikacja Galicji i II Rzeczypospolitej jako wyznacznik nowoczesności.

  •  Galicyjski i międzywojenny przemysł naftowo-gazowniczy w memuarystyce, publicystyce oraz literaturze pięknej.

  •  Archiwalia dotyczące polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego w XIX i XX wieku.

  •  Dziedzictwo historyczne i kulturowe przemysłu naftowego na obszarze dawnej Galicji (południowo-wschodnia Polska, zachodnia Ukraina).

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. prof. UP – Łukasz Tomasz Sroka – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UP
Łukasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora Departament Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
Dr Piotr Dziadzio – Sekretarz generalny Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Krzysztof Dec - Prezes Fundacji PGNiG

Sekretariat Konferencji:

Dr Konrad Meus – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
Mgr Natalia Ryś – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, IHiA UP
Mgr Paulina Kus – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
Mgr Monika Zemła –  Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
Inż. Dominika Bernaś – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, 
ul.Łukasiewicza 1/110, 
tel.fax 12/421 32 47, 
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

bottom of page