top of page
Kategorie:
Czasopisma
Wydawnictwa

Spis treści:

1. Przemysł gazu ziemnego

 • Powstanie i rozwój przemysłu gazu ziemnego
 • Przemysł i rozprowadzanie gazu ziemnego w okresie II wojny światowej
 • Odbudowa i przebudowa przemysłu gazu ziemnego w latach 1944-1986

2. Formy organizacyjne w przemyśle naftowym

 • Organizacja kopalnictwa naftowego
 • Urzędy Górnicze i ich kompetencje
 • Organizacja przemysłu rafineryjnego

3. Szkolnictwo i badania w przemyśle naftowym

 • Wyższe szkolnictwo naftowe w Polsce
 • Tematyka naftowa w Polsce
 • Geologia naftowa w historii nauki i szkolnictwa wyższego
 • Technologia i chemia ropy naftowej w Polsce. Badania naukowe i nauczanie w szkolach wyższych
 • Problematyka naftowa na Politechnice Wrocławskiej
 • Zawodowe szkolnictwo naftowe
 • Instytuty i ośrodki badawcze przemysłu naftowego
 • Piśmiennictwo naftowe
 • Muzealnictwo naftowe
 • Wkład Polaków w zagraniczny przemysł baftowy

4. Działalność patriottyczna i społeczna polskich naftowców

 • Społeczne organizacyje techniczne p[rzemysłu naftowego
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 • Zatrudnienie, zarobki, umowy zbiorowe, związki zawodowe
 • Udział pracowników przemysłu naftowego w ruchu oporu i wojnach światowych

Historia Polskiego Przemysłu Naftowego t 2

30,00 złCena
 • Twarda okładka

  Praca zbiorowa pod redakcją: prof. dr inż. Ryszarda Wolwowicza

  Redaktor wydania: Jerzy F. Adamski

  Redaktor techniczny: Mieczysław Bazyszyn

  Recenzenci:

  prof. dr hab. inż. Jerzy Kramarz,

  prof. dr hab. inż. Karol Wojnar,

  prof. dr hab. Kazimierz Zając

  Rok wydania: 1995

  Nr ISBN: 23-901139-9-6

bottom of page