top of page
Kategorie:
Czasopisma
Wydawnictwa

Spis treści:

1. Pionierzy przemysłu naftowego

 • Ignacy Łukasiewicz
 • Stanisław Szczepanowski

2. Górnictwo Naftowe

 • Geologia złóż ropy i gazu
 • Rozwój metod poszukiwawczych
 • Geofizyka cz.I okres międzywojenny i początki po II wojnie światowej
 • Geofizyka cz.II geofizyka naftowa w latach 1954-1986
 • Wiertnictwo naftowe
 • Eksploatacja zlóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Eksploatacja zlóż wosku ziemnego
 • Maszyny, urządzenia i narzędzia dla górnika naftowego

3. Przemysł rafineryjny

 • Przeróbka ropy naftowej
 • Rafierie nafty w Polsce
 • Laboratoria w rafineriach
 • Zarys historii rozwoju budowy maszyn i urządzeń
 • Ewolucja jakości produktów naftowych
 • Smary plastyczne
 • Asfalty
 • Petrochemia
 • Normalizacja w przemyśle rafineryjnym

4. Gospodarka produktami naftowymi

 • Transoport, magazynowanie i dystrybucja produktów naftowych
 • Handel zagraniczny ropą i produktami naftowymi

 

Historia Polskiego Przemysłu Naftowego t.1

30,00 złCena
 • Twarda okładka

  Praca zbiorowa pod redakcją: prof. dr inż. Ryszarda Wolwowicza

  Redaktor wydania: Jerzy F. Adamski

  Redaktor techniczny: Mieczysław Bazyszyn

  Recenzenci:

  prof. dr hab. inż. Jerzy Kramarz,

  prof. dr hab. inż. Karol Wojnar,

  prof. dr hab. Kazimierz Zając

  Rok wydania: 1994

  Nr ISBN: 83-901139-9-6

bottom of page