top of page
Kategorie:
Czasopisma
Wydawnictwa

Rozdział 1 Zarządzanie w górnictwie naftowym Alicja Byrska-Rąpała, Alina Kozarkiewicz, Monika Łada, Zbigniew Łuck, Andrzej Paliński

 • Podstawowe pojęcia i metody zarządzaniu
 • Przemiany w światowym przemyśle naftowym
 • Kluczowe czynniki sukcesu w górnictwie naftowym
 • Zintegrowane zarządzanie złożem węglowodorów
 • Ocena wartości obiektów naftowych

Rozdział 2 Zarządzanie jakością Stanisław Bednarz, Maciej Kaliski, Wiesław Kiełbik,
Andrzej Raywer

 • Zintegrowany system zarządzania
 • Jakość wyrobów i usług – ekonomiczne uwarunkowania
 • Normy i certyfikaty jakości krajowe i międzynarodowe
 • Techniki i narzędzia zarządzania jakością
 • Kompleksowe zarządzanie jakością i inne kierunki w zarządzaniu jakością
 • Określenia i definicje

Rozdział 3 System metryczny jednostek SI oraz jednostki stosowane w górnictwie naftowym i gazownictwie Stanisław Bednarz, Mirosław Rzyczniak

 • Wprowadzenie
 • Międzynarodowy system jednostek miar SI [3, 5, 14]
 • Zalecenia dotyczące drukowania symboli i liczb [8]
 • Przeliczenia związane z zamianą jednostek miar
 • Analiza jednostek miar

Poradnik Górnika Naftowego - Zarządzanie jakością i środowiskiem w górnictwie ..

60,00 złCena
 • Twarda okładka

  Redaktor naczelny: Stanisław Rychlicki

  Redaktor tomu: Zbigniew Łucki

  Praca zbiorowa:

  Stanisław Bednarz, Alicja Byrska-Rąpała, Maciej Kaliski, Wiesław Kiełbik, Alina Kozarkiewicz, Monika Łada, Zbigniew Łucki, Andrzej Paliński, Andrzej Raywer, Mirosław Rzyczniak

  Recenzenci: Czesław Cyrnek, Stanisław Nagy, Kazimierz Twardowski

  Rok wydania: 2010

  Nr ISBN: 978-83-930991-0-8 (całość) 

                 978-83-930991-5-3 (tom 4)

bottom of page