top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

W dniu 7 maja 2008 r. w Sali Konferencyjnej Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborcze Zielonogórskiego Oddziału SITPNiG. W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG przedstawionego przez ustępującego prezesa Zarządu Oddziału Kazimierza Chrobaka podsumowano dokonania Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Działalność Oddziału w kadencji 2004 - 2008 oceniła Komisja Rewizyjna Oddziału. Wybrano nowe władze na kadencję 2008 - 2012 oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i przedstawicieli do Rady Terenowej FSNT NOT.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze wybrano w nastepującym składzie: Mariusz Dziadkiewicz - prezes, Zofia Marciniak - wiceprezes, Ewa Mróz - sekretarz, Agnieszka Pawiłowicz - skarbnik, oraz członkowie - Urszula Furtak, Sławomir Kudela oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Iwona Buczyńska, Grzegorz Turowski, Liliana Raczyńska, Norbert Gamrot, Waldemar Sałamacha, Mirosław Majchrzak, Andrzej Gęsicki, Krzysztof Bystrzycki, Zbigniew Witkoś, Władysław Wiśniak. Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie: Maria Baszyńska - przewodnicząca, Grzegorz Bazan - z-ca przewodniczącej, Monika Ostrowska - sekretarz, Anna Gmińska - członek Komisji Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Kazimierz Chrobak - przewodniczący, Jan Ekiert - z-ca przewodniczącego, Poźniak Elżbieta - sekretarz, Irena Świrgał - członek Delegatami na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Kazimierza Chrobaka, Mariusza Dziadkiewicza, Marka Dobryniewskiego, Eugenię Metera-Nowak, Urszulę Furtak, Ewę Mróz, Józefa Lenarta, Andrzeja Gęsickiego, Zbigniewa Gmińskiego, Czesława Klasińskiego, Irenę Świrgał Przedstawicielami do Rady Wojewódzkiej FSNT NOT zostali wybrani: Zofia Marciniak, Stanisław Mamczur


Podczas WZD udekorowano Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITPNiG zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.

78 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page