Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Tarnowie

28/05/2008

W dniu 27 maja 2008 r. w Sali Konferencyjnej Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Tarnowie. Referat sprawozdawczy ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG zaprezentowany przez prezesa Zarządu Oddziału Zbigniewa Łabuza opisał zakres działalności i osiągnięcia Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Komisja Rewizyjna Oddziału i dyskutanci pozytywnie ocenili działalność Oddziału w kadencji 2004 - 2008. WZDO udzielił absolutorium ustępującym władzom Oddziału, a następnie wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG na kadencję 2008 - 2012 oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i przedstawiciela do Rady Terenowej FSNT NOT.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Tarnowie wybrano w następującym składzie: Bogdan Baniak – prezes, Jerzy Kosiński – wiceprezes, Agnieszka Starzec – sekretarz, Janina Dziędziel - Gostek – skarbnik oraz członkowie - Zbigniew Łabuz, Leszek Kozioł, Grażyna Jarecka, Edward Śledź, Andrzej Fudala, Tomasz Życzyński
Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie: Alicja Kaczmarczyk, Wanda Ryś, Grzegorz Adamczyk
Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Ryszard Ryba, Maria Gajda, Lucjan Łużecki
Delegatami  na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Bogdana Pastuszko, Ryszarda Rybę, Bogdana Baniaka, Jerzego Kosińskiego
Przedstawicielem do Rady Wojewódzkiej FSNT NOT został wybrany: Ryszard Ryba. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach