top of page

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 15 września 2008 r. odbyło się w Krakowie ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył prezes Janusz Wiśniewski w asyście wiceprezesa Mieczysława Jakiela. Przedmiotem obrad było przygotowanie organizacyjne i merytoryczne XXXVII Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG, a w tym:

 • przyjął sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności SITPNiG w kadencji 2004 - 2008,

 • zatwierdził projekt Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej XXXVII WZD SITPNiG,

 • zatwierdził przygotowane przez Komisję Statutową projekty regulaminów:

 • Zarządu Głównego SITPNiG,

 • Głównej Komisji Rewizyjnej,

 • Głównego Sądu Koleżeńskiego,

 • Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

 • przyjął propozycję składu Prezydium XXXVII WZD i Komisji Zjazdowych,

 • zatwierdził zgłoszone kandydatury do Godności Członka Honorowego SITPNiG.

Wnioski kandydatów do godności Członków Honorowych SITPNiG, nadania Odznak SITPNiG oraz FSNT NOT przedstawiał Marian Stryjski - przewodniczacy Głównej Komisji Organizacyjnej

Ponadto Zarząd Główny podjął uchwały w sprawie:

 • nadania Diamentowych, Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG,

 • wystąpienia do Zarzadu Głównego FSNT NOT z wnioskami o nadanie zasłużonym członkom SITPNiG Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych NOT.

Po wyczerpaniu porządku obrad prezes Janusz Wiśniewski podziękował wszystkim członkom ZG za aktywną pracę w ciągu całej kadencji, natomiast wiceprezes Mieczysław Jakiel i sekretarz generalny Stanisław Szafran podziękowali prezesowi za kierowanie działalnością Stowarzyszenia w minionej kadencji, a nastepnie w imieniu wszystkich członków ZG przekazali Mu symboliczną lampę naftową.

4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page