top of page

Posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Gazownictwa ZG SITPNiG

W dniu 7 stycznia 2009 r. odbyło się w siedzibie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Warszawie posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Gazownictwa ZG SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył Kazimierz Nowak. Przedmiotem posiedzenia było powołanie prezydium Komitetu, ustalenia harmonogramu spotkań Komitetu, oraz przyjęcie zakresu merytorycznego i organizacyjnego prac Komitetu w tym:

  • organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowo-technicznych,

  • współpraca z zakładami, instytucjami branży gazowniczej i bratnimi stowarzyszeniami,

  • opracowanie i publikowanie wydawnictw książkowych z serii "Biblioteka Inżyniera Gazownika",

  • przygotowanie "Vademecum Gazownika",

  • promowanie i wspieranie kształcenia kadr dla gazownictwa na poziomie średnim i wyższym,

  • przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach aktów prawnych dotyczących branży gazowniczej.

oraz przyjęcie planu prac Komitetu na rok 2009.

W skład Prezydium Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Gazownictwa ZG SITPNiG weszli: Kazimierz Nowak - przewodniczący, Adam Matkowski - wiceprzewodniczący, Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący, Andrzej Barczyński - sekretarz

Komitet przyjął zasadę spotykania się 2 - 3 razy w roku dla przedyskutowania przygotowanych tematów oraz przyjmowania wypracowanych stanowisk.

0 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page