top of page

Jubileusz 50-lecia Instytutu Technologii Nafty

W dniu 9 stycznia 2009 r. odbyła się w Teatrze im. J.Słowackiego w Krakowie uroczystość Jubileuszu 50-lecia Instytutu Technologii Nafty, działającego od stycznia 2008 r. jako pion w Instytucie Nafty i Gazu. W referacie wprowadzającym pani dyrektor INiG prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska przedstawiła osiągnięcia 50-letniej działalności ITN, a przedstawiciele współpracujących instytucji, przemysłu i osoby prywatne złożyły gratulacje Jubilatom. W uroczystości wzięło udział liczne grono pracowników Instytutu Nafty i Gazu oraz wielka rzesza gości z kraju i zagranicy, którzy od wielu lat współpracują z tą wielce zasłużona polska placówka naukową. Podczas uroczystości przedstawicielom świata nauki i przemysłu zostały wręczone Medale im. Profesora Stanisława Pilata - Patrona Instytutu Technologii Nafty. Uroczystą Galę uświetnił koncert Sinfonietty Cracovii. W przeddzień oficjalnych uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie byłych i obecnych pracowników ITN oraz INiG i zaproszonych Gości.

1 wyświetlenie0 komentarzy
bottom of page