top of page

Konsultacje nt "Czym jest dziś i jaką powinna być Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N

W dniu 28 stycznia 2009 r. odbyło się w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT spotkanie konsultacyjne przedstawicieli kilkunastu największych stowarzyszeń naukowo- technicznych, działających w sferze wiodących gałęzi gospodarki kraju, z których większość należy do grona założycieli NOT (SEP, SITR, SITG, STC, SITPChem, SITP, PZIiTS, SITSpoż., SITLiD, PZITB,SGP, SPP, SITPNiG, SWP, SITO, SITKRP, SIMP, SITPH). Tematem przewodnim spotkania było: "Czym jest i jaką powinna być Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT?" Spotkanie zorganizował Andrzej Ciszewski - prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Głównym zadaniem stojącym w najbliższej przyszłości przed władzami Federacji SNT NOT jest opracowanie nowego Statutu, dostosowanego do współczesnych warunków działania. Ten problem był osnową uczestników spotkania. W dyskusji poruszano również inne ważne dla działalności problemy. We wstępnej części spotkania prezes SIMP kol. Andrzej Ciszewski złożył gratulacje uczestniczącemu w spotkaniu prof. Janowi Kaczmarkowi - prezesowi honorowemu SIMP, byłemu prezesowi FSNT NOT, z okazji 60-lecia członkostwa w SIMP.

4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page