top of page

Spotkanie w AGH po 50-ciu latach od immatrykulacji

W dniu 17 czerwca 2009 r. w auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyła się uroczystość powtórnej immatrykulacji absolwentów AGH immatrykulowanych po raz pierwszy 50 lat wcześniej na Wydziałach Górniczym, Geologiczno - Poszukiwawczym i Geodezji Górniczej. Po raz pierwszy uroczystość taka była zorganizowania podczas Jubileuszu 50-lecia Uczelni w 1969 r., Od tamtej chwili utrwaliła się w tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej, a Stowarzyszenie Wychowanków AGH corocznie organizuje spotkania absolwentów, aby przez powtórną, symboliczną immatrykulację podkreślić silną więź ze swoją Almae Matris.

Na tegoroczną uroczystość przybyło z różnych stron świata ponad 80 absolwentów, a w tym 29 absolwentów Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego, 25 – Wydziału Górniczego, na którym studiowali wówczas wiertnicy, „kopanicy” naftowi i gazownicy.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page