top of page

Technika opomiarowania gazu dziś i jutro TOP-Gaz, Rogów 2009 r.

W dniach 21 – 23 września 2009 r. odbyła się Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Rogowie V edycja TOP-GAZ nt: „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro”. Organizatorami konferencji byli Oddział SITPNiG w Łodzi, Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź oraz Common S.A. Patronat nad konferencja przyjęli: Michał Szubski – prezes Zarządu PGNiG S.A., Kazimierz Nowak – prezes Zarządu MSG Sp. z o.o. oraz Jan Chadam - prezes Zarządu OGP GAZ-SYSTEM S.A. Podczas konferencji zaprezentowano 17 referatów:

 • Włodzimierz Sanocki (PGNiG S.A.) – Metrologia prawna – czynnik stymulujący czy hamujący rozwój branży gazowej;

 • Stanisław Brzęczykowski (GAZ-SYSTEM S.A.) – Bilansowanie systemu przesyłowego i umów przesyłowych w jednostkach energii;

 • Jacek Jaworski, Zbigniew Gacek (INiG) – Zasady rozliczania energii gazu w systemie dystrybucji – propozycja wymagań krajowych;

 • Grzegorz Maciejewski, Grzegorz Rosłonek (PGNiG S.A. – CLPB) – Wymagania jakościowe dla paliwa gazowego w Polsce w aspekcie dokumentów europejskich;

 • Mateusz Turkowski (PW) – Standard IGG o wytycznych wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym – aspekty techniczne i metrologiczne;

 • Eliza Dyakowska (GAZ-SYSTEM S.A.) – Projekt stanowiska do wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu;

 • Piotr Dworak (PGNiG S.A.) – Przetworniki ciśnienia na stacjach gazowych. Uwagi dotyczące wzorcowania i eksploatacji;

 • Jacek Jaworski (INiG) – Zmiany w przepisach metrologicznych dotyczących gazomierzy i przeliczników - system oceny zgodności;

 • Tomasz Jóźwiak (COMMON S.A.) – Wybrane właściwości przeliczników objętości gazu w świetle dyrektywy MID;

 • Robert Kwiatkowski (PGNiG S.A.) – Kierunki zmian norm pomiarowych prace Zespołu Roboczego nr 2 KST IGG;

 • Wojciech Burzyński, Artur Zaporowski (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) – Wybrane aspekty wdrażania Systemu Kolekcji Danych Pomiarowych;

 • Błażej Nowakowski (ATREM S.A.) – Problemy, korzyści i perspektywy telemetrii systemów gazowych;

 • Artur Sobkowiak, Bartosz Palczyński (TEL-STER Sp. z o.o.) – Algorytm i analiza wyników z zakresu prognozowania zużycia paliwa gazowego w rozwiązaniach firmy TEL-STER;

 • Grzegorz Lange, Zbigniew Makowski (COMMON S.A.) – Nowa generacja gazomierzy zwężkowych o poprawionych właściwościach eksploatacyjnych i metrologicznych;

 • Piotr Romuald Nowakowski (OUM w Łodzi) – Organizacja służb miar w Polsce. Zadania Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi;

 • Paweł Sikorski (OUM w Łodzi) – Wzorce odniesienia jednostki objętości gazu ciekłego propan-butan;

 • Arkadiusz Chmielewski (APATOR METRIX S.A.) – Przyszłość smart-meteringu w Polsce w aspekcie pierwszych doświadczeńz UE.

W konferencji wzięło udział ponad 200 pomiarowców zainteresowanych metrologią przepływu gazu ziemnego. Poruszane zagadnienia podczas sesji referatowych wywoływały żywa dyskusję uczestników obrad, co pozwala sądzić, że konferencja była ważną platformą wymiany doświadczeń w zakresie tytułowej problematyki, a przedyskutowane zagadnienia pozwolą na rozwiązanie wielu problemów rodzących się w działalności przemysłowej.

67 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page