top of page

Konferencja Naukowo-Techniczne - Krasiczyn 2009

W dniach 14 – 16 października 2009 r. odbyła się w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Wiercenia geotermalne – nowe technologie wiercenia i udostępniania wód geotermalnych oraz perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w świetle polityki energetycznej kraju”. Organizatorami Konferencji byli Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Krośnie oraz Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle Sp. z o.o. Podczas obrad Konferencji zaprezentowano 11 referatów przygotowanych przez autorów z kilku instytucji naukowych oraz firm krajowych i zagranicznych:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – „ Analiza możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej w Polsce”;

 • dr inż. Piotr Długosz – „Ekonomiczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie, rekreacji i produkcji energii elektrycznej”;

 • dr hab. inż. Beata Kępińska – „Bariery prawne i ekonomiczne dla rozwoju geotermii w Polsce - propozycje zmian";

 • mgr inż.Adam Górka, dr inż. Józef Chowaniec – „Ocena możliwości rozwoju geotermii na Podkarpaciu”;

 • prof. dr hab. inż. Jacek Banaś, mgr inż. Bogusław Mazurkiewicz, mgr inż. Wojciech Solarski – „Korozja i ochrona przed korozją w systemach geotermalnych”;

 • dr Joerg Baumgärtner, Thomas Hettkamp – „Experiences with geothermal power plantsand Technologies In Upper Rhine Valley”;

 • dr Otto Halas – „New project of geothermal energy utilization in district Heating system in Slovakia”;

 • dr inż. Zdzisław Herman, mgr inż. Wojciech Wartak, mgr inż. Janusz Pudło – „Problemy rekonstrukcji głębokich odwiertów termalnych na przykładzie odwiertu Biały Dunajec 1”;

 • mgr inż. Marian Wardzała, mgr inż. Jan Kilar – „Doświadczenia PNiG Jasło Sp. z o.o. z realizacji projektów geotermalnych w latach 1990 – 2009”;

 • mgr inż. Janusz Garbacik, mgr inż. Tomasz Wojtowicz, mgr inż. Jerzy Mikos – „Nowoczesne technologie wiercenia otworu Toruń TG - 1”;

 • mgr inż. Kazimierz Macnar – „Zagadnienia ochrony środowiska związane z wierceniami geotermalnymi”.

W obradach Konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników reprezentujących instytucje naukowe, profesjonalne firmy górnicze, eksploatacyjne i serwisowe z kraju i z zagranicy (Niemiec i Słowacji) oraz instytucje administracji publicznej i władze samorządowe. W Konferencji uczestniczył poseł Stanisław Zając oraz wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca. Zarówno prezentowane referaty jak i głosy w dyskusji dawały obraz rozwoju techniki i technologii oraz prawnych i ekonomicznych aspektów realizowania projektów geotermalnych. Konferencja pokazała również, że prawie dwudziestoletnie doświadczenie Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło w wykonywaniu z pozytywnym wynikiem wielu odwiertów geotermalnych w różnych rejonach Europy o odmiennych warunkach geologicznych, zyskuje tej firmie opinię bardzo cenionego i rozpoznawalnego kontraktora oferującego realizację tego specyficznego rodzaju odwiertów.

19 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page