top of page

Konferencja Naukowo-Techniczna Bóbrka - Listopad 2009

W dniach 21 – 23 października 2009 r. w Sali Kongresowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce obyła się Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: "Gospodarka smarownicza w systemie przesyłu gazu OGP Gaz-System oraz w PGNiG S.A. – analiza wykorzystania i oceny własności olejów LOTOS OIL S.A.". Organizatorem Konferencji był Zarząd Oddziału SITPNiG w Krośnie przy współpracy z LOTOS Oil S.A. Podczas Konferencji zaprezentowano 6 referatów związanych ściśle z tematem przewodnim:

  • Tomasz Brożek (OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Tarnowie) – „Gospodarka smarownicza w tłoczniach gazu ziemnego w terenowej jednostce eksploatacji w Jarosławiu”;

  • Jacek Wawrzyniak (PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie) - „Eksploatacja motosprężarek GMVH – 12 w tłoczni gazu w Odolanowie w zakresieukładów smarowania”;

  • Paweł Stańczak, Krzysztof Kalinowski, Zbigniew Bobiński, Andrzej Dalecki – (OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie) – „Analiza wykorzystania i oceny własności eksploatacyjnych olejów Lotos Oil SA w tłoczniach GAZ-SYSTEM i wiertniach PGNiG”;

  • Artur Żołądź (PNiG Jasło Sp. z o.o.) – „Park urządzeń wiertniczych i zagadnienia gospodarki paliwowo-smarowniczej w PNiG Jasło Sp. z o.o.”;

  • Ryszard Gładysz (PGNiG S.A. Oddział w Sanoku) – „Wpływ jakości medium smarującego na prawidłową pracę sprężarek”;

  • Marek Dębiński, Rafał Mirek (LOTOS OIL S.A.) – „Środki smarne LOTOS Oil S.A. polecane do zastosowań przy wydobyciu i transporcie gazu ziemnego i ropy”.

W konferencji wzięło udział ponad 60 specjalistów zainteresowanych problemami gospodarki smarowniczej zakładach i oddziałach PGNiG S.A oraz OGP GAZ-SYSTEM S.A.

74 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page