top of page

Stanisław Radecki odchodzi na emeryturę

W dniu 14 stycznia 2010 r. odbyło się w Muzeum Gazownictwa w Warszawie pożegnalne spotkanie kadry kierowniczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z przechodzącym na emeryturę mgr inż. Stanisławem Radeckim - długoletnim moderatorem poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

Beneficjenta i Jego małżonkę oraz licznie przybyłych przyjaciół powitał Piotr Gliniak - dyrektor Departamentu Poszukiwania Złóż

Mgr inż. Stanisław Radeki przedstawił swoje wspomnienia i uwagi o problemach poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego


Mgr inż. Stanisław Radecki urodził się 17.01.1944 r., w Stanisławowie, pow. Białobrzegi. 1951 - 1957 Szkołę Podstawową ukończył w Promnie w 1957 r., natomiast maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach (1961 r.). W latach 1961 - 1967 studiował w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geologiczno – Poszukiwawczym uzyskując dyplom magistra inżyniera geofizyka. Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów i ciągu 42 lat jej trwania pełnił liczne ważne funkcje zawodowe: operator, kierownik grupy pomiarowej w Przedsiębiorstwie Geofizyka Kraków (1967 - 1970), kierownik Pracowni Interpretacji w Przedsiębiorstwie Geofizyka Toruń (1970 - 1971), specjalista w Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego (do 1975 r.) i w Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (1971 - 1976), naczelnik Wydziału w Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (1976 - 1982), kierownik Działu Geologii i Geofizyki (do 1984 r.) główny specjalista ds. poszukiwań w PGNiG (1982 - 1991), zastępca dyrektora geologii i górnictwa naftowego ds. poszukiwań (do 1996 r.) i w PGNiG S.A. (1991 - 2000), dyrektor ds. poszukiwań w Oddziale Górnictwo Naftowe PGNiG SA (2000 - 2003), dyrektor Departamentu Poszukiwania Złóż w Centrali Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (2003 - 2006), prezes Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o. (2004 - 2009), dyrektor wykonawczy Pionu Technicznego PGNiG S.A. (2006 - 2008), doradca Zarządu PGNiG S.A., pełnomocnik ds. górnictwa naftowego, prokurent (2008 - 2009). Mgr inż. Stanisław Radecki był współtwórcą modernizacji i przyśpieszonego rozwoju poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (1991 - 1993), współuczestniczył w odkryciu licznych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, a m.in. w rejonie Dębna Lubuskiego i Międzychodu (ropy naftowej), w rejonie Kościana, Nowego Tomyśla, Rzeszowa i Tarnogrodu (gazu ziemnego). Pełnił liczne odpowiedzialne funkcje społeczno-zawodowe a m.in.: Członka Rady Pracowniczej PGNiG S.A. i Członka Rad Nadzorczych (1998 - 2009): PNiG Jasło Sp. z o.o., PNiG “Nafta” Piła Sp. z o.o., BN Naftomontaż Krosno Sp. z o.o., PBU Petromin Wołomin Sp. z o.o. Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego pełniąc przez wiele lat funkcje członka Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Górnictwa Naftowego, przygotowując i prezentując liczne referaty na kongresach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych i naukowo-technicznych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Geologów i Inżynierów (EAGE). Podczas pracy zawodowej uzyskał liczne uprawnienia zawodowe, a w tym: inspektora ochrony radiologicznej (1967), uprawnienia geologiczne Centralnego Urzędu Geologii (1971), rzeczoznawcy SITPNiG w zakresie geofizyki wiertniczej (1977), rzeczoznawca SITPNiG w zakresie geologii naftowej (1989), uprawnienia dla członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa (1991). Za swoją działalność zawodową został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Polskiej Geologii” (1983), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa PRL” (1987), Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1994), Złotą Honorową Odznaką SITPNiG (1997), Złota Honorową Odznaką FSNT NOT (2003), Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego” (1978), Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Materiałów Budowlanych” (1996). Posiada stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego II stopnia. Mgr inż. Stanisław Radecki posiada opinię pracownika o nienagannej postawie etycznej i moralnej. Działalność zawodowa i społeczna przyniosła Mu uznanie środowiska górnictwa naftowego i gazownictwa w Polsce, gdyż w swojej pracy postrzegany był jako perfekcjonista, odpowiedzialny i dokładny, rozważny i uczynny, oddany pracy i zawsze budzący zaufanie. Liczne grono przyjaciół dziękowało mgr inż. Stanisławowi Radeckiemu za wspólną pracę, za dobry klimat jaki zawsze stwarzał w kierowanych przez Niego zespołach współpracowników.

64 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page