top of page

Posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG

W dniu 4 lutego 2010 r. obyło się w Sali Konferencyjnej INiG w Krakowie posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG. Zebraniu przewodniczyła prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska. Przedmiotem posiedzenia było:

  • omówienie programu merytorycznego i poziomu edytorskiego i regularności czasopism stowarzyszeniowych „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” oraz „Wiek Nafty” w roku 2009,

  • przyjęcie planu działalności Rady Programowej na rok 2010 oraz programu działania czasopism w najbliższej przyszłości.

Rada Programowa pozytywnie oceniła program merytoryczny zarówno „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” oraz „Wieku Nafty” w roku 2009. Na uznanie zasługuje regularne ukazywanie się poszczególnych numerów czasopism i dobry poziom edytorski obydwu czasopism. Konieczne jest jednak czynienie starań o pozyskanie kompetentnych autorów do opracowywania publikacji na odpowiednim poziomie merytorycznym.

7 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page