top of page

XI Międzynarodowa Konferencja N-T "Zabiegi intensyfikacyjne i pomiary w odwiertach naftowych&qu

W dniach 21 - 23 kwietnia 2010 r. odbyła się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Zabiegi intensyfikacyjne i pomiary w odwiertach naftowych". Organizatorami Konferencji byli Oddział Krośnieński SITPNiG oraz Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. Obrady otworzył Andrzej Grasela - prezes ZRG. Witając uczestników Konferencji przedstawił cel spotkania specjalistów zajmujących się problemami intensyfikacji przypływów ropy naftowej w odwiertach. Podczas Konferencji zaprezentowano 8 referatów:

  • S. Rychlicki, J. Stopa (WWNiG AGH) – „Możliwości pozyskania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych”;

  • P. Kasza (INiG O/Krosno), A. Król (ZRG) – „Masywne zabiegi szczelinowania kwasem dla JKX – PPG Ukraina – technologia wykonania, efekty”;

  • L. Szajna, T. Grygieńcza (PGNiG SA O/Zielona Góra), M. Rokitka (ZRG) – „Radoszyn 4k – największy zabieg hydraulicznego szczelinowania w Polsce”;

  • E. Wächtler (Baker Oil Tools) – “Franc-Point”;

  • B. Król (PGNiG SA O/Sanok) – „Analiza zabiegu hydraulicznego szczelinowania na przykładzie odwiertu Jastrząbka Stara 20”;

  • S. Tokarz (ZRG) – „Doświadczenia związane z wykonaniem testu odwiertu Gajery 131 dla Nafta a.s. w Słowacji;

  • V. Štĕpán (Karotáž a Cementace) – "Sand control operations on underground gas storages in the Czech Republic”;

  • S. Prorok (Geofizyka Kraków, BGW w Krośnie) – “Pomiary geofizyczne i perforacje w rekonstruowanych odwiertach”.

W Konferencji wzięło udział ponad 220 uczestników, którzy zapoznali się również ze sprzętem stosowanym w praktyce prac intensyfikacyjnych i pomiarach w odwiertach.

5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page