top of page

Posiedzenie Rady Seniorów SITPNiG

W dniu 22 czerwca 2010 r. odbyło się siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie posiedzenie Rady Seniorów SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył dr Ludwik Kossowicz. – przewodniczący Rady. Przedmiotem posiedzenia były następujące zagadnienia: • roboczy program działania Rady Seniorów SITPNiG w drugim półroczu 2010 r., • problem solidarności i spójności organizacyjnej SITPNiG, • sprawa zacierania roli Ignacego Łukasiewicza w tworzeniu i rozwoju przemysłu naftowego oraz agresywnego naruszania Jego czci. Rada przyjęła roboczy program działania w drugim półroczu bieżącego roku, podkreślając konieczność większej aktywizacji członków Rady na postawionych zagadnieniach. Rada z niepokojem stwierdza słabnącą aktywność ogniw organizacyjnych Stowarzyszenia w przemyśle rafineryjnym (brak konferencji i sympozjów, nikłe uczestnictwo w Kongresach Naftowców i Gazowników, nikła działalność w zakresie rzeczoznawstwa i szkolenia i in.). Rada postanowiła zwrócić się do Zarządu Głównego SITPNiG o podjęcie rozmów z władzami branży rafineryjnej w sprawie tworzenia sprzyjającej atmosfery do działalności SITPNiG w zakładach tej branży. Rada ze smutkiem i oburzeniem przyjęła artykuł Tadeusza Pabisa, zamieszczony w czasopiśmie wydawanym w Krośnie „Nasz głos” nr 22, 23 z dnia 1 czerwca 2010 r. Artykuł w istocie ma charakter paszkwilu dezawuującego postać i dzieło Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym Rada postanowiła przyjąć odpowiednie działania, aby dyletanckie i nieuprawnione żadnymi analizami badawczymi opinie, tworzone przez osobę nie mającą żadnych argumentów badawczych, ani cenzusowych, nie stwarzały pozoru wątpliwości co do wielkości postaci Twórcy przemysłu naftowego i dzieła Jego życia.

13 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page