top of page

4 edycja konkursu o Honorowa Szpadę SITPNiG - 2009 r.

W dniu 25 listopada 2009 r. odbyło się drugie w bieżącej kadencji władz Stowarzyszenia posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG w składzie:

  • dr inż. Stanisław Szafran - kanclerz, sekretarz generalny SITPNiG,

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - wicekanclerz, wiceprezes SITPNiG d/s edukacji,

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - wicekanclerz, dziekan Wydziału WNiG,

  • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - wicekanclerz, dziekan Wydziału GGiOŚ,

  • dr inż. Marzenna Chwastek - sekretarz, prodziekan Wydziału GGiOŚ,

  • dr inż. Jan Ziaja - sekretarz, prodziekan Wydziału WNiG,

rozstrzygnęła Konkurs o Honorowa Szpadę SITPNiG ogłoszony dla absolwentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku 2009.


Spośród absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do Konkursu zostały nominowane 22 osoby.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2008 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów. Poszczególni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli studia z następującymi lokatami:


W wyniku postępowania konkursowego najlepszą absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2009 została mgr inż. Marta Łańka uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG.


W wyniku postępowania konkursowego najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2009 został mgr inż. Albert Złotkowski uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 2009 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów.


25 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page