top of page

Debata o aktualnych problemy branży przemysłu nafty-gazu-rafinerii i skutki przemian na Podkarpaciu

17 maja 2014 r. SITPNiG Oddział w Krośnie zorganizował debatę na temat: „Aktualne problemy branży górnictwa naftowego, gazownictwa i przemysłu rafineryjnego oraz skutki społeczne przemian w przemyśle naftowym na Podkarpaciu”.

W spotkaniu z przedstawicielami załóg firm z branży naftowo-gazowniczej, członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Krośnie, Oddział w Tarnowie i Oddział w Sanoku uczestniczyli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL, Poseł na Sejm RP Jan Bury, Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio oraz przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj i Wiceprezydent Miasta Krosna Bronisław Baran.

(fot. archiwum oddziału)

Członkowie krośnieńskiego, tarnowskiego oraz sanockiego oddziału SITPNiG oraz przedstawiciele INiG, PIP i władz miasta Krosna przedstawili bardzo trudną sytuację Podkarpackich firm - spółek zależnych i oddziałów PGNiG S.A. oraz rafinerii z grupy Orlen. Wskazano, że toczące się od kilku lat nieustanne przekształcenia (prowadzone przez ciągle zmieniające się Zarządy - spoza branży naftowej) doprowadzają do redukcji kosztów poprzez zwolnienia pracowników, co rodzi bardzo groźne skutki społeczne dla całego Podkarpacia.


W ramach podsumowania spotkania zredagowano najważniejsze wnioski z prowadzonej dyskusji:

  1. Częste zmiany kadrowe na najwyższych stanowiskach, restrukturyzacja i zmiany w sposobach zarządzania powodują destabilizację w branży. Działania takie generują koszty, dezorganizują pracę na średnich i niższych poziomach zarządzania oraz stwarzają warunki, w których pracownicy przede wszystkim wykazują starania o utrzymanie własnych stanowisk pracy, mniej angażując się w działania dla wzrostu efektywności pracy organizacji w których pracują.

  2. Utworzenie spółki Exalo Drilling S.A. z połączenia wszystkich firm wiertniczych i serwisowych z centrum zarządzania w Pile, szczególnie dla podmiotów z południa Polski (PNiG Kraków, ZRG Krosno, PNiG Jasło), dla których odległość od siedziby spółki wynosi ok. 700 km, utrudniło komunikację na poszczególnych szczeblach zarządzania. Ma to wpływ na sprawne zarządzanie, podejmowanie trafnych i szybkich decyzji, a ponadto brak oryginałów dokumentów (z w/w firm), wymaganych przez organy uprawnione do kontroli oraz sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem pracy, stwarza określone problemy formalne i logistyczne.

  3. PGNiG S.A. dążąc do krótkoterminowych i spektakularnych działań w zakresie zyskowności inwestycji całkowicie zaniechało prac zmierzających do znacznego zwiększenia stopnia sczerpania eksploatowanych płytko zalegających złóż węglowodorów na Podkarpaciu. Stosunkowo niewielkie nakłady na utrzymanie dotychczasowych poziomów wydobycia mogą zapewnić dalszą wieloletnią, opłacalną eksploatację tych złóż i utrzymanie zatrudnienia.

  4. Wprowadzane nieprzemyślane zmiany w górnictwie naftowym i gazownictwie (przez zarządy firm w większości przypadków nie znające specyfiki branży) stwarzają warunki do znaczącego odpływy wysoko wykwalifikowanych kadr do innych podmiotów, zarówno krajowych jak i zagranicznych - często konkurujących ze spółkami z Grupy PGNiG. Między innymi dzięki takim działaniom obce firmy wygrywają przetargi na prace wiertnicze, których inwestorem jest PGNiG S.A.

  5. Przeprowadzane przez PGNiG S.A. oraz spółki zależne, zmiany organizacyjne wywołują znaczne skutki społeczne dla regionu Podkarpacia. Przenoszenie siedzib ośrodków decyzyjnych w znacznie oddalone rejony Polski, powoduje powolne wykluczanie istniejącego na Podkarpaciu zaplecza naukowego oraz naftowego szkolnictwa zawodowego, jak również zanik wysoko wykwalifikowanych kadr inżynieryjno-technicznych. Adekwatnym przykładem tych działań są rozpoczęte procesy zwolnień grupowych w Exalo Drilling S.A. i PGNiG Technologie S.A.


O zorganizowanej przez nasz Oddział debacie napisano w prasie:

  • Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 5(193)/2014​

  • Nowe Podkarpacie, 21 maja 2014

7 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page