top of page

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży w Drezdenku

Spotkanie edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku to inicjatywa podjęta przez Komisję ds. Młodzieży i Studentów przy Oddziale Zielona Góra.

Członkowie Komisji spotkali się z trzema grupami młodzieży 18 listopada. W pobliżu Drezdenka zlokalizowana jest jedna z najnowszych kopalń PGNiG SA - KRNiGZ Lubiatów. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów na temat górnictwa naftowego, procesu poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, a także zachęcenie ich do podejmowania nauki na uczelniach technicznych.

Uczniowie wysłuchali prezentacji przedstawionej przez Urszulę Nowak-Bogdanowicz, Magdalenę Wajdę, Macieja Rozwadowskiego, Pawła Szymańskiego i Grzegorza Turowskiego na temat powstawania węglowodorów, ich poszukiwania i eksploatacji, a następnie mieli okazję z bliska obejrzeć próbki ropy, rdzenie i makiety głowic eksploatacyjnych. Młodzież miała możliwość przymierzenia elementów stroju i sprzętu używanego przez ratowników.

Jeden z bloków prezentacji dla uczniów szkoły w Drezdenku poświęcony był bezpieczeństwu i pracy ratowników górniczych,

Młodzież miała okazję zobaczyć, jak wyglądają skały, z których wydobywana jest w ich sąsiedztwie ropa i gaz,

Chętnych do przymierzenia stroju i sprzętu ratowników górniczych nie brakowało,

(Ftoto archiwum SITPNiG O. Zielona Góra: Magdalena Wajda)

8 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page