top of page

Spotkania ze studentami

Jednym z najbardziej istotnych dla studentów zagadnień jest praktyczne zapoznanie się z pracą w przemyśle naftowym i gazowniczym. Służą temu spotkania informacyjne i wizyty na obiektach technologicznych. Z członkami Studenckiego Koła Naukowego „Górnik" z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego spotkał się 16 maja członek Komisji ds. Młodzieży i Studentów Oddziału w Zielonej Górze Grzegorz Turowski, który kieruje Kopalnią Gazu Ziemnego Borzęcin.

Z kolei Studenckie Koło Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu odwiedziło 21 listopada Kopalnię Gazu Ziemnego Kaleje. Grupę po obiekcie oprowadził kierownik zmiany Maciej Śliwka. Przedstawił on młodym geologom główne procesy zachodzące w instalacji kopalni i scharakteryzował specyfikę pracy na tej jednostce.

Prezentacja Grzegorza Turowskiego dla studentów z Wrocławia poświęcona była procesowi eksploatacji gazu ziemnego oraz zatłaczania wód złożowych, który prowadzony jest na KGZ Borzęcin, a także działalności stowarzyszeniowej

Członków Studenckiego Koła Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych przy UAM z instalacją KGZ Kaleje zapoznał kierownik zmiany Maciej Śliwka, członek Komisji ds. Młodzieży i Studentów

(Foto archiwum SITPNiG O. Zielona Góra)

30 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page