top of page

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

9 października 2015 r. odbyła się w auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH. W przemówieniu inauguracyjnym dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet przedstawił zadania stojące przed Wydziałem, kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami w nowym roku akademickim w zakresie działalności naukowej Wydziału WNiG oraz kształcenia kadr inżynierskich dla przemysłu naftowego i gazowniczego.Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH został utworzony w 1967 r., a w roku 1995 zmieniono jego nazwę na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Działalność Wydziału koncentruje się na kształceniu kadr dla potrzeb szeroko rozumianego górnictwa otworowego i gazownictwa oraz na badaniach naukowych, głównie o charakterze stosowanym. Jako jedyny wydział w Polsce o takim profilu prowadzi kształcenie w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych. Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu funkcjonują trzy katedry: Wiertnictwa i Geoinżynierii, Inżynierii Naftowej oraz Inżynierii Gazowniczej. Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach: Górnictwo i Geologia (5 specjalności) oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza (3 specjalności).

(fot. S. Szafran)


W bieżącym roku akademickim na I roku studiów dziennych Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH rozpoczyna studia 204 studentów, w tym na kierunku Górnictwo i Geologia – 96 studentów, a na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza – 108 studentów. Jak corocznie na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele instytucji naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz firm przemysłowych współpracujących z Wydziałem. Życzenia dla władz Wydziału, pracowników i studentów przekazał prorektor AGH prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek. Tradycyjnym zwyczajem podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku, w czasie której nowi adepci do stanu studenckiego złożyli stosowne ślubowanie i otrzymali indeksy. W imieniu Grupy Kapitałowej PGNiG SA życzenia dla Wydziału przekazał pan Waldemar Wójcik - wiceprezes Zarządu PGNiG SA, w imieniu Wyższego Urzędu Górniczego gratulacje i życzenia przekazał pan Piotr Wojtacha – wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, a w imieniu firmy Exalo Drilling SA. życzenia dobrego roku akademickiego dla pracowników i studentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu przekazał pan Tomasz Wiglusz – wiceprezes Zarządu.


Przemówienia inauguracyjne wygłaszają: prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - dziekan Wydziału i prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek - prorektor AGH (fot. S. Szafran)

Uczestnicy uroczystości (fot. S. Szafran)

Po immatrykulacji wystąpił przedstawiciel studentów I roku studiów, który podziękował władzom Uczelni za możliwość studiowania na wybranych kierunkach oraz zadeklarował gotowość do pilnej pracy pozwalającej na osiągnięcie wysokiego poziom wiedzy, dający szanse pracy we wszystkich firmach branży naftowej i gazowniczej na świecie. Studentów I roku serdecznie powitał w swoim wystąpieniu przedstawiciel Rady Samorządu Studentów, życząc im dobrych wyników w nauce oraz wielu satysfakcjonujących spotkań z dobrami kultury Krakowa. Tradycyjnym punktem programu uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego był wykład inauguracyjny dr hab. inż. Pawła Wojnarowskiego pt. "Technologia eksploatacji otworowej niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej". Tradycyjna pieśń studencka "Gaudeamus" zakończyła uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.

34 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page