Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału w Sanoku

W dniu 22 kwietnia 2016 r,. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Dworu Ostoia w Klimkówce, odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku. 130 delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych 8 kół zakładowych i klubu seniora podsumowało działalność Oddziału w kończącej się kadencji lat 2012 – 2016. Przy okazji Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału zasłużonym działaczom zostały wręczone Honorowe Odznaki SITPNiG oraz FSNT NOT. Dekoracji dokonał uczestniczących w obradach WZDO prezes SITPNiG prof. Stanisław Rychlicki.

Pawł Fic - prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku otwiera obrady WZDO i Prezydium WZDO: Bolesław Stasiowski - przewodniczący, Tadeusz Kozimor - zastępca przewodniczącego i Dorota Demków - sekretarz (fot. M.M. Szafran)

Uczestnicy WZDO na sali obrad (fot. M.M. Szafran)

Prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG dziękuje za pracę wszystkim członkom Stowarzyszenia z Oddziału Sanockiego oraz składa życzenia satysfakcjonującej działalności w nowej kadencji wybranym władzom Oddziału (fot. M. M. Szafran)

Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą kadencję złożył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Paweł Fic, eksponując dorobek Oddziału w minionej kadencji oraz zaproponował kierunki działalności w nowej kadencji. W sprawozdaniu Paweł Fic zwrócił uwagę na sukcesy oraz problemy działalności Stowarzyszenia wynikające głównie z toczącej się restrukturyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego. Skutkiem tego spada liczba członków i kół Stowarzyszenia, ale równocześnie występujące trudności umacniają działające ogniwa SITPNiG. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Jarosław Adamczuk. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz wszystkich jego jednostek strukturalnych we wszystkich latach ubiegłej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Oddziału złożył przewodniczący SKO Tadeusz Kozimor. W dyskusji uczestnicy WZDO zwracali uwagę na zmieniające się warunki działania Stowarzyszenia oraz na konieczność dostosowania form pracy kół i Zarząd Oddziału do obowiązujących państwowych przepisów prawnych oraz norm regulujących funkcjonowanie zakładów i instytucji, w których istnieją struktury SITPNiG. Ponadto zwracano uwagę na konieczność odbudowy prestiżu Stowarzyszenia i nadwyrężonych środków potrzebnych na realizację przyjętego programu działania Oddziału. Podczas dyskusji wskazywano kierunki działalności Stowarzyszenia, które o obecnym otoczeniu możliwe są do wdrożenia oraz osiągnięcia sukcesu. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało władze i organy Oddziału na nową kadencję.

Sprawozdanie z działalności KRO w minionej kadencji i ocenę pracy Zarządu Oddziału składa Jarosław Adamczuk - przewodniczący KRO, a sprawozdanie z działalności SKO składa Tadeusz Kozimor - przewodniczący SKO (fot. M. M. Szafran)

Mieczysław Kawecki - prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku wybrany na nową kadencję (fot. M. M. Szafran)

W wyniku procedury wyborczej zostały wybrane nowe władze Oddziału SITPNiG w Sanoku na kadencję 2016 - 2020 oraz delegaci na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG. Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany Mieczysław Kawecki. W wyniku procedury wyborczej Zarząd Oddziału oraz KRO i SKO uformowały się w następującym składzie:

Zarząd Oddziału:

Mieczysław Kawecki - prezes, Jarosław Adamczuk, Dorota Demków, Paweł Fic, Marek Hanus, Magdalena Hipner, Andrzej Klimczak, Dariusz Morawiec, Stanisław Sieradzki, Wiesław Turzański.

Przewodniczący kół zakładowych:

Katarzyna Kopecka – KZ nr 1 Sanok, Sylwester Pasławski – KZ nr 2 Ustrzyki, Edward Domaradzki – KZ nr 3 Łańcut, Piotr Hrycewicz – KZ nr 4 Przemyśl, Jacek Piskorski – KZ nr 5 Tarnów I, Marek Przebięda – KZ nr 6 Tarnów II, Mateusz Cieśla – KZ nr 7 Jasło, Maria, Magdalena Szafran – KZ Nr 8 Kraków, Jan Lorenc - Klub Seniora.

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Katarzyna Kociuba, Anna Pelc, Paweł Szpunar.