top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału w Sanoku

W dniu 22 kwietnia 2016 r,. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Dworu Ostoia w Klimkówce, odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku. 130 delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych 8 kół zakładowych i klubu seniora podsumowało działalność Oddziału w kończącej się kadencji lat 2012 – 2016. Przy okazji Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału zasłużonym działaczom zostały wręczone Honorowe Odznaki SITPNiG oraz FSNT NOT. Dekoracji dokonał uczestniczących w obradach WZDO prezes SITPNiG prof. Stanisław Rychlicki.

Pawł Fic - prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku otwiera obrady WZDO i Prezydium WZDO: Bolesław Stasiowski - przewodniczący, Tadeusz Kozimor - zastępca przewodniczącego i Dorota Demków - sekretarz (fot. M.M. Szafran)

Uczestnicy WZDO na sali obrad (fot. M.M. Szafran)

Prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG dziękuje za pracę wszystkim członkom Stowarzyszenia z Oddziału Sanockiego oraz składa życzenia satysfakcjonującej działalności w nowej kadencji wybranym władzom Oddziału (fot. M. M. Szafran)

Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą kadencję złożył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Paweł Fic, eksponując dorobek Oddziału w minionej kadencji oraz zaproponował kierunki działalności w nowej kadencji. W sprawozdaniu Paweł Fic zwrócił uwagę na sukcesy oraz problemy działalności Stowarzyszenia wynikające głównie z toczącej się restrukturyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego. Skutkiem tego spada liczba członków i kół Stowarzyszenia, ale równocześnie występujące trudności umacniają działające ogniwa SITPNiG. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Jarosław Adamczuk. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz wszystkich jego jednostek strukturalnych we wszystkich latach ubiegłej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Oddziału złożył przewodniczący SKO Tadeusz Kozimor. W dyskusji uczestnicy WZDO zwracali uwagę na zmieniające się warunki działania Stowarzyszenia oraz na konieczność dostosowania form pracy kół i Zarząd Oddziału do obowiązujących państwowych przepisów prawnych oraz norm regulujących funkcjonowanie zakładów i instytucji, w których istnieją struktury SITPNiG. Ponadto zwracano uwagę na konieczność odbudowy prestiżu Stowarzyszenia i nadwyrężonych środków potrzebnych na realizację przyjętego programu działania Oddziału. Podczas dyskusji wskazywano kierunki działalności Stowarzyszenia, które o obecnym otoczeniu możliwe są do wdrożenia oraz osiągnięcia sukcesu. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało władze i organy Oddziału na nową kadencję.

Sprawozdanie z działalności KRO w minionej kadencji i ocenę pracy Zarządu Oddziału składa Jarosław Adamczuk - przewodniczący KRO, a sprawozdanie z działalności SKO składa Tadeusz Kozimor - przewodniczący SKO (fot. M. M. Szafran)

Mieczysław Kawecki - prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku wybrany na nową kadencję (fot. M. M. Szafran)

W wyniku procedury wyborczej zostały wybrane nowe władze Oddziału SITPNiG w Sanoku na kadencję 2016 - 2020 oraz delegaci na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG. Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany Mieczysław Kawecki. W wyniku procedury wyborczej Zarząd Oddziału oraz KRO i SKO uformowały się w następującym składzie:

Zarząd Oddziału:

Mieczysław Kawecki - prezes, Jarosław Adamczuk, Dorota Demków, Paweł Fic, Marek Hanus, Magdalena Hipner, Andrzej Klimczak, Dariusz Morawiec, Stanisław Sieradzki, Wiesław Turzański.

Przewodniczący kół zakładowych:

Katarzyna Kopecka – KZ nr 1 Sanok, Sylwester Pasławski – KZ nr 2 Ustrzyki, Edward Domaradzki – KZ nr 3 Łańcut, Piotr Hrycewicz – KZ nr 4 Przemyśl, Jacek Piskorski – KZ nr 5 Tarnów I, Marek Przebięda – KZ nr 6 Tarnów II, Mateusz Cieśla – KZ nr 7 Jasło, Maria, Magdalena Szafran – KZ Nr 8 Kraków, Jan Lorenc - Klub Seniora.

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Katarzyna Kociuba, Anna Pelc, Paweł Szpunar.

Sąd Koleżeński Oddziału:

Andrzej Jarosz, Tadeusz Kozimor, Tadeusz Wawszkowicz.

Delegaci na XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG

Jarosław Adamczuk, Edward Domaradzki, Paweł Fic, Marek Hanus, Piotr Hrycewicz, Katarzyna Kopecka, Tadeusz Kozimor, Jacek Piskorski, Stanisław Sieradzki, Wiesław Turzański.

Delegaci do Rady Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT NOT w Rzeszowie

Paweł Fic, Mieczysław Kawecki.


Konstytuujące zabrania Zarządu Oddziału SITPNiG oraz KRO i SKO zostały wyznaczone na dzień 29 kwietnia br. Uroczystym akcentem WZDO było przypomnienie o działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku w minionym 70-leciu, a okolicznościowy referat wygłosił Stanisław Sieradzki.

Stanisław Sieradzki (fot. M.M.Szafran)

243 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page