top of page

78th EAGE Conference & Exhibition Vienna 2016

W dniach 30 maja do 2 czerwca 2016 r. odbyła się w Centrum Konferencyjnym Reed Messe w Wiedniu 78th EAGE Conference & Exhibition 2016. Jest to jedno z największych i najbardziej wszechstronnych wydarzeń na świecie z zakresu nauk o Ziemi. W Konferencji i Wystawie uczestniczy corocznie wielu ekspertów, naukowców i pracowników przemysłu uczestniczy w tym wydarzeniu, aby uzyskać najnowszą wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie geologii naftowej, geofizyki i inżynierii naftowej. Wiodącym tematem tegorocznej Konferencji był “Efficient use of technology - unlocking potential”. W tej wielkiej imprezie naukowo-technicznej wzięło udział ponad 300 firm i stowarzyszeń z całego świata, w tym 6 wystawców z Polski: Geofizyka Toruń SA, Oil and Gas Institute, Geopartner Sp. z o.o., SAOGIET (SITPNIG) Poland, Novaseis Sp. z o.o. oraz Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.

Debata w inauguracyjnej części Konferencji (fot. J. Wójcik)


Tradycyjnie podczas Konferencji EAGE odbywa się uroczyste pożegnanie prezesa EAGE kończącej się kadencji i równocześnie powitanie prezesa EAGE wybranego na rozpoczynająca się kadencję. W tym roku uroczyste pożegnanie Prezesa kadencji 2015/16 i równocześnie powitanie Prezesa EAGE 2016/17 odbyło się w zabytkowym obiekcie Lusthaus na terenie Prateru. Podsumowano działalność EAGE za ostatni rok i podziękowano działaczom Local Chapter i Stowarzyszeń współpracujących za ich pracę. Wręczono także doroczna nagrodę dla najaktywniejszego Local Chapter. W tym roku wyróżnione zostały 2 Local Chaptery ze Słoweni i Chin. Przedstawiciele SITPNIG byli zaproszeni i wzięli udział w tej uroczystości.

Doroczne zebranie przedstawicieli Local Chapter (Lokolnych Oddziałów EAGE) (fot. J. Wójcik)


Zebranie lokalnych oddziałów EAGE Local Chapter odbyło się w centrum Konferencyjnym Reed Messe. Zaprezentował się nowo utworzony oddział LC Peau we Francji . W zebraniu wzięli udział przedstawiciele LC Polska, Austria, Ukraina, Węgry, Rosja, Grecja, Chiny, Francja, Azerbejdżan, Serbia, Turcja. Każdy oddział przedstawił swoją działalność za ubiegły rok. Przedstawiciele biura EAGE przedstawili możliwości współpracy na rok bieżący oraz podsumowali miniony rok. Podczas sesji inauguracyjnej odbyła się debata na temat kierunku rozwoju światowej branży ropy i gazu.


Uroczyste chwile otwarcia wystawy (fot. J. Wójcik)

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu EAGE na stoisku SITPNiG (fot. EAGE)


Uroczyste otwarcie Wystawy EAGE zostało połączone z przyjęciem wstępnym Ice Breaker. W trakcie wystawy odbyło się spotkanie z Zarządem EAGE na stoisku SITPNIG ,na którym omówiono dalszą współpracę stowarzyszeń. W spotkaniu wzięli udział ze strony EAGE Roald van Borselen - Membership and Cooperation Officer, Marcelvan Loon - Executive Director, Mohammed Alfaraj Prezes EAGE 2015/16, Chris Ward - Prezes EAGE 2016/17, a ze strony polskiej Leopold Sułkowski – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z EAGE, Jan Wójcik - Viceprzewodniczący Komisji. W czasie Konferencji odbywają się także posiedzenia różnych Komisji EAGE. Polscy przedstawiciele zasiadają w komisji PACE (Programme for Association and Co-operation in Earth sciences) – Kol. Jan Wójcik oraz w Committee on Membership and Co-operation – Kol. Paweł Karnkowski. Komisja PACE omawiała problem wzrostu ilości wniosków o dofinansowanie przy stałym budżecie. Podobnie jak w roku poprzednim omawiano następujące zagadnienia: - Jak osiągnąć zrównoważone wsparcie na świecie? - Jak radzić sobie z coraz większą liczbą aplikacji z Chin? - Jak stymulować aplikacje z innych regionów (np Ameryka Południowa)? Konferencja jak zwykle pozwoliła nawiązać nowe kontakty zawodowe oraz zapoznać się z kierunkami rozwoju metod poszukiwawczych złóż ropy naftowe i gazu ziemnego. W tym roku zaplanowano organizację dwu szkoleń wspólnie z EAGE. Następna 79th EAGE Conference & Exhibition 2017 odbędzie się w Paryżu w dniach 12 do 15 czerwca 2017 r.

12 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page