top of page

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie - 2016 r.

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Muzeum przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie.

(fot. archiwum oddziału)

Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół Zakładowych i Klubu Seniora analizowali dokonania Oddziału w minionej kadencji lat 2012 – 2016 oraz prowadzili debatę na temat działalności SITPNiG w przyszłej kadencji. Zgodnie z przyjętą procedurą WZDO otworzyła Prezes ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG Anna Zaleszczuk, która powitała uczestników WZDO. Na wniosek Zarządu Oddziału w Krośnie Zarząd Główny Stowarzyszenia nadał złote honorowe odznaki SITPNiG, które uroczyście wręczono zasłużonym członkom naszego Oddziału.


Ponadto wybrane zostały komisje WZDO: Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza i Komisja Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą kadencję złożyła Anna Zaleszczuk.


W złożonym sprawozdaniu Zarządu przedstawiła osiągnięcia i mankamenty w działalności Oddziału w mijającej kadencji lat 2012 – 2016. Prezes zwróciła uwagę na toczącą się restrukturyzację w firmach, w których istnieją Koła Zakładowe przynależne do naszego Oddziału. Zmieniły się również warunki funkcjonowania Stowarzyszenia w zakładach pracy. Zwrócono uwagę na konieczność poszukiwania nowych form integracji naftowców i gazowników w istniejących warunkach oraz kierunków działalności Oddziału dostosowane do aktualnych okoliczności.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz wnikliwą analizę i ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawił Janusz Klimek.

Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz podejmowane wysiłki na rzecz aktywizacji członków w czasie ubiegającej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Następnie przystąpiono do wyborów władze i organów Oddziału na nową kadencję. W wyniku procedury wyborczej wybrano Komisję Skrutacyjną, nowe władze Oddziału SITPNiG w Krośnie oraz delegatów na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i do Rady FSNT NOT.


Do Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie zostali wybrani: Janusz Pudło – Prezes Zarządu Małgorzata Brela, Jan Lubaś, Andrzej Grasela, Wacław Jankowski, Robert Wrzask, Wiesław Karamon, Stanisław Józefczyk. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrani zostali: Władysław Kozioł, Dorota Kluk, Edyta Mercik

Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybrano: Anna Zaleszczuk, Ewa Sanecka, Zdzisław Płoch

Delegatami na XXXIX WZD SITPNiG zostali wybrani: Andrzej Grasela, Robert Wrzask, Jan Sęp, Krzysztof Knap

Delegatami do Stołecznej Rady FSNT NOT wybrani zostali: Jan Sęp, Robert Wrzask

Jednym z ostatnich punktów programu było WZDO przedstawienie i przyjęcie uchwały przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Jana Lubasia.


Obrady zakończył nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie Janusz Pudło.

(fot. archiwum oddziału)


208 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page