top of page

Robocza wizyta przedstawicieli ZG SITPNiG u Piotra Woźniaka - prezesa Zarządu PGNiG S.A.

22 czerwca 2016 r. w Sali konferencyjnej PGNiG S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie pana Piotra Woźniaka – prezesa Zarządu PGNiG S.A., z przedstawicielami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego prof. dr hab. inż. Stanisławem Rychlickim – prezesem SITPNiG i dr inż. Stanisławem Szafranem – sekretarzem generalnym SITPNiG. W spotkaniu uczestniczył pan Waldemar Wójcik – wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Inicjatywa spotkania wyszła ze strony przedstawicieli Zarządu Głównego SITPNiG i została przyjaźnie przyjęta przez pana prezesa Piotra Woźniaka.

od lewej: Waldemar Wójcik - wiceprezes Zarządu PGNiG S.A., Piotr Woźniak -prezes Zarządu PGNiG S.A. i prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG

Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu Głównego SITPNiG przekazali Panu Prezesowi informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia, kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zamierzeniach na najbliższy czas. Rozmowa odbywała się w atmosferze przyjaźni i pełnego zrozumienia współczesnych problemów polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego oraz związanych z tym perturbacji w działalności Stowarzyszenia. W czasie spotkania przedstawiciele Zarządu Głównego SITPNiG wręczyli Panu Prezesowi Złotą Odznakę Honorową SITPNiG nadaną Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. z okazji Jubileuszu 70 lecia SITPNiG, wyrażając tym wysokie uznanie oraz podziękowanie za niezmiernie rzetelną, długoletnią działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz współpracę w realizacji szczytnych celów statutowych. Ponadto przekazali ostatnio wydany II tom Poradnika Górnika Naftowego, stanowiące ważny element współpracy Stowarzyszenia z przemysłem. W czasie spotkania prof. Stanisław Rychlicki poinformował Pana Prezesa o zbliżającym się XXXIX Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Delegatów SITPNiG, zamykającym obecną kadencję działalności Stowarzyszenia oraz programie działalności w nowej kadencji. Pan Prezes z uznaniem odniósł się do działalności SITPNiG i jego dorobku oraz zadeklarował współpracę PGNiG S.A. ze Stowarzyszeniem w ramach obowiązujących reguł prawnych.

(foto archiwum SITPNiG: S. Szafran)

39 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page