top of page

XVI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG


23 września 2016 r. w Sali Rotundy pawilonu Exalo Drilling Sp. z o.o. w Krakowie odbyło się XVI posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – ostanie w bieżącej kadencji. Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG. Zarząd Główny SITPNiG przyjął do akceptującej wiadomości informacje Sekretarza Generalnego o realizacji uchwał i postanowień XV posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 23 czerwca 2016 r., działalności SITPNiG od 23 czerwca 2016 r. do 23 września 2016 r. oraz postępie prac organizacyjnych XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG. Zarząd Główny przyjął zaproponowane przez Prezydium Zarządu Głównego projekty dokumentów zjazdowych i składu osób prowadzących obrady: porządek obrad, skład Prezydium WZD oraz Regulamin obrad wraz z Ordynacja wyborczą.


Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad

Zgodnie z § 60 pkt 4 Zarząd Główny powołał na przewodniczącego Komisji Wyborczej WZD SITPNiG dr inż. Dominika Staśkę – prezesa Oddziału SITPNiG w Krakowie, gospodarza XXXIX WZD. Po dyskusji Zarząd Główny przyjął Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za okres kadencji lat 2012 – 2016. Ponadto przyjęte zostało Sprawozdanie z realizacji uchwał XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG. Zarząd Główny po wysłuchaniu opinii Głównej Komisji ds. Odznak i Tytułów Honorowych SITPNiG postanowił przedstawić XXXIX WZD 11 kandydatów do godności Członka Honorowego SITPNiG, ponadto nadał: srebrne, złote i diamentowe Honorowe Odznaki SITPNiG zasłużonym członkom Stowarzyszenia. Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG została nadana kol. Wiesławowi Gurdakowi. Złote Honorowe Odznaki SITPNiG zostały nadane kol. kol. z Oddziału w Gorlicach: Jerzemu Łachmankowi, Marianowi Gawronowi i Zdzisławowi Martyce. Srebrnymi Honorowymi Odznakami SITPNiG uhonorowano z Oddziału w Gorlicach: Martę Pociechę i Wojciecha Drzymałę; z Oddziału w Sanoku: Sylwestra Pasławskiego, Grzegorza Radwańskiego i Mariusza. Suchara. Ponadto Zarząd Główny postanowił wystąpić o nadanie Diamentowych Odznak Honorowych NOT dla 2 osób. Prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki zamykając posiedzenie podziękował wszystkim działaczom oraz członkom Stowarzyszenia za aktywną, rzetelną i często pełną poświęcenia działalność w mijającej XXXVIII kadencji SITPNiG.


(foto archiwum SITPNiG)

3 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page