top of page

Seminarium Oddziału w KrakowieW dniu 16 listopada bieżącego roku w gościnnych murach krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się seminarium naukowo-techniczne zorganizowane przez Koło SITPNiG przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu przy Oddziale SITPNIG w Krakowie. Celem corocznych spotkań organizowanych w tej formule jest nie tylko popularyzacja praktyki inżynierskiej wśród członków Stowarzyszenia, ale również jej promowanie i upowszechnianie wśród studentów i osób zainteresowanych problematyką gazowniczą i naftową. W trakcie seminarium wykład na temat „Metody przygotowania gazu ziemnego do transportu – historia i dzień dzisiejszy” wygłosił Pan mgr inż. Edward Domaradzki kierownik Kopalni Gazu Ziemnego Rzeszów. W trakcie prelekcji uczestnicy mieli okazje zapoznać się szczegółowo z metodami osuszania gazu ziemnego oraz skonfrontować posiadaną wiedzę w tym zakresie z praktyką przemysłową. Była to również nieoceniona okazja do zadawania pytań i wymiany poglądów. W trakcie spotkania głos zabrali m.in. Prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu - dr hab. inż. Adam Szurley, Sekretarz Generalny SITPNIG - dr Piotr Dziadzio, Przewodniczący Koła SITPNIG przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz V-Prezes Oddziału - mgr inż. Albin Wojnar oraz Prezes Oddziału SITPNIG w Krakowie - dr inż. Dominik Staśko. Po zakończeniu seminarium odbyła się zamknięta część posiedzenia Zarządu Oddziału SITPNIG w Krakowie, gdzie jak co miesiąc zostały omówione bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem i zadaniami Oddziału.

72 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page