top of page

II posiedzenie Zarządu SITPNiG - 2016 r.

9 listopada 2016 r. w siedzibie PGNiG SA, ul Kasprzaka 25 w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył prezes SITPNiG Piotr Woźniak.

​Na wstępie posiedzenia sekretarz generalny Piotr Dziadzio powitał wszystkich zebranych i podziękował Piotrowi Woźniakowi za wyrażenie zgody na objęcie funkcji prezesa naszego Stowarzyszenia i wręczył mu pamiątkową lampę naftową. Piotr Woźniak podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony przez Stowarzyszenie, które głosami swoich delegatów wybrało go, jako prezesa SITPNiG. Stwierdził, że jest to organizacja z wieloletnimi tradycjami, które zna i ceni, a które powinny być kultywowane z jednoczesnym uwzględnieniem współczesnych warunków.

Kolejno, sekretarz generalny Piotr Dziadzio poddał pod głosowanie porządek posiedzenia, który dotyczył działalności SITPNiG od 27 października – 9 listopada 2016 r, oraz bieżących spraw organizacyjnych, budżetowych na 2017 rok i propozycji zmian w funkcjonowaniu Stowarzyszenia, które były szerzej dyskutowane na posiedzeniu. Cześć z propozycji zmian zostało odroczonych do kolejnego spotkania ZG po omówieniu budżetu.

Zarząd Główny SITPNiG na tym posiedzeniu powołał również prezydium Zarządu Głównego w składzie: Piotr Wożniak – prezes SITPNIG, Wiesłw Prugar - wiceprezes SITPNIG, Paweł Stańczak – wiceprezes SITPNiG, Waldemar Wójcik - wiceprezes SITPNIG, Krzysztof Knap - skarbnik i Piotr Dziadzio - sekretarz generalny SITPNIG.

Przedyskutowana została również sprawa Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej działającej w ramach Stowarzyszenia. W jego skład powołano uchwałą: Piotra Woźniaka na przewodniczącego, Wiesława Prugara na wiceprzewodniczącego i Piotra Dziadzio na sekretarza.


109 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page