top of page

Górnicze święto w Grupie ORLEN

Tegoroczne obchody Barbórki Naftowej ORLEN Upstream odbyły się 1 grudnia w Warszawie. W uroczystościach wzięło udział około 200 gości reprezentujących polską branżę poszukiwawczo-wydobywczą. W trakcie Akademii uhonorowani zostali pracownicy związani z ORLEN Upstream od 10 lat.


1 grudnia w Warszawie odbyła się Barbórka Naftowa ORLEN Upstream. Udział w niej wzięli przedstawiciele najwyższych władz PKN ORLEN w tym Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Wojciech Jasiński Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych oraz Zbigniew Leszczyński Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży. Oprócz przedstawicieli Grupy ORLEN w Barbórce Naftowej ORLEN Upstream uczestniczyli goście reprezentujący administrację państwową, podmioty z branży poszukiwawczo-wydobywczej, ośrodki nauki i badawcze oraz instytucje publiczne i urzędy. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym św. Barbary w intencji pracowników polskiej branży naftowo-gazowniczej oraz zespołu ORLEN Upstream. Nabożeństwo koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski. Po zakończeniu mszy uczestnicy Barbórki Naftowej ORLEN Upstream przeszli w pochodzie do budynku Ufficio Primo, gdzie odbyła się Akademia. Rozpoczęła się ona od symbolicznej minuty ciszy, upamiętniającej ofiary wypadku w kopalni KGHM Polska Miedź - Rudna. Zgodnie z tradycją w trakcie Akademii przyznane zostały stopnie górnicze oraz wyróżnienia dla pracowników. Statuetkami za 10 lat pracy w ORLEN Upstream uhonorowani zostali Katarzyna Laskowska, Kierownik Działu Administracji, Magdalena Piątkowska, Dyrektor Pionu Operacji, Piotr Kutek Kierownik Działu Rozwoju Projektów Poszukiwawczo-Wydobywczych oraz Michał Wiszniewski p.o. Dyrektora Pionu Finansów. Cała czwórka związana jest z ORLEN Upstream od samego początku funkcjonowania segmentu poszukiwań i wydobycia w PKN ORLEN.

143 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page