top of page

Seminarium nt. Tradycji górniczych połączone z "Karczmą piwną"


W dniu 17 grudnia 2016 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie zorganizował seminarium poświęcone tematyce tradycji ruchu stowarzyszeniowego w górnictwie. Przedstawiono genezę opieki Św. Barbary nad górnikami, genezę i znaczenie ubioru górniczego, zarówno munduru galowego jak i służbowego oraz tradycji spotkań górniczej braci poprzez uczestnictwo w „Karczmie piwnej”.

Po zakończeniu części seminaryjnej nastąpiło oficjalne otwarcie "Karczmy piwnei" dokonane przez Prezesa Oddziału Janusza Pudło ukonstytuowało się Wysokie w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium, którego Prezesem wybrany został Adam Janas. W skład Prezydium weszły jeszcze Stare Strzechy: Andrzej Grasela i Andrzej Wais. Na Kontrapunktów powołano Stare Strzechy - Janusza Roickiego i Jana Sępa. Uczestnicy walczyli w wielu konkursach tematycznych, które zdecydowały o wyższości jednej z Ław Piwnych.

Jak zwykle przy takich okazjach uczestnicy nie zapomnieli o wychowankach Domu Dziecka w Długiem, przeprowadzając zbiórkę pieniężną na ten szczytny cel.

Tegoroczne seminarium, które przerodziło się w „Karczmę piwną” było kolejnym w wieloletniej tradycji spotkań, które zorganizowane zostało przez Zarząd SITPNiG Oddział w Krośnie dla wszystkich członków i sympatyków naszego Oddziału.


11 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page