top of page

Rozstrzygniecie konkursu "Young Volunteers Programme" - 22 WPC


W połowie grudnia Komitet Organizacyjny 22 Światowego Kongresu Naftowego, który ma się odbyć w Turcji w dniach 9-13 lipca 2017 ogłosił nabór wolontariuszy, spośród młodych profesjonalistów z krajów, które są członkami World Petroleum Council. Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej (który działa w ramach SITPNiG), a jego przewodniczącym jest Piotr Woźniak ogłosił konkurs, który miał na celu wyłonienie dwóch kandydatów, którzy wezmą w tym programie udział, jako przedstawiciele Polski. Dla przypomnienia koszty uczestnictwa są po stronie organizatorów, natomiast koszty przelotu są po stronie Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej.


Warunkiem uczestniczenia w konkursie była przynależność do SITPNiG, dostarczenie aktualnego CV, opisu dorobku naukowo-technicznego, listu motywacyjnego oraz wypełnionego formularza i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i dostarczenie tych dokumentów do 15 stycznia do biura Zarządu Głównego SITPNiG. Istotnym w ocenie było umotywowanie dlaczego to właśnie ten kandat powinien zostać wybrany, spełniając równocześnie pozostałe warunki.

Komisja powołana przez PKN ŚRN, przyjęła następujace kryteria oceny (w nawiasie podano maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów): kompletność wymaganych dokumentów – CV (2 pkt.), list motywacyjny (2 pkt.), wypełniony i podpisany formularz YVP (2 pkt.), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (2 pkt.), przynależność do SITPNiG (2 pkt.), dorobek naukowy (0-10 pkt.), dorobek techniczny (0-10 pkt.), znajomość języka angielskiego (0-10 pkt., poziom A1-A2 – 3 pkt., poziom B1-B2 – 5 pkt., poziom C1-C2 – 10 pkt), list motywacyjny (0-10 pkt.). Maksymalna ilość punktów możiwa do uzyskania wynosiła 150.


Do konkursu zgłosiło się 16 kandydatów:

Agata Bartnicka (Gaz-System SA), Weronika Kaczmarczyk (INiG), Kornelia Kamińska (AGH SPE), Kamil Klejna (PGNiG SA), Marcin Majkrzak (INiG), Rafał Moskal (INiG), Grzegorz Nieradka (Fluker), Łukasz Samborski (PGNiG SA), Małgorzata Słota-Valim (INiG), Norbert Smalera (PGNiG SA), Edyta Stopyra (PGNiG SA), Sławomir Szuflita (INiG), Kamila Świątek (Gaz-System SA), Paweł Wielgos (Total Polska), Klaudia Wilk (INiG), Konrad Ziemianin (INiG).

Największą ilość punktów uzyskali kolejno: Klaudia Wilk (125 pt.) i Kamil Klejna (120pt.) - kwalifikując się tym samym do programu wolontariatu. Pozostali trzej kandydaci z największą ilością punktów to: Paweł Wielgos (119 pt.), Małgorzata Słota-Valim (118 pt.) i Norbert Smalera (117 pt), są osobami rezerwowymi.

Gratulujemy!

Za Komisję Konkursową Dominika Bernaś – Sekretarz Komisji


Laureaci Konkursu

Klaudia Wilk W roku 2009 ukończyła studia na wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Rzeszowskiej. Jest asystentem w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów w Instytucie Nafty i Gazu – PIB, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z intensyfikacją wydobycia węglowodorów. Prowadzi badania w ramach pracy doktorskiej na temat “Oceny oddziaływania energetyzowanych płynów szczelinujących na skały zbiornikowe/złożowe w aspekcie minimalizacji uszkodzenia ich przepuszczalności” na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych (SITPNiG, SPE, SCA).Kamil Klejna Jest studentem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Finansów i Rachunkowości oraz Metod Ilościowych w Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 roku związany jest z PGNiG, gdzie pracował w Departamentach Inwestycji, Ekonomicznym oraz Oddziale Geologii i Eksploatacji.

63 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page