top of page

Panel dyskusyjny "Przyszłość przemysłu naftowego"

Członkowie Koła Naukowego KIWON, działającego przy Katedrze Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 20 kwietnia zorganizowali Panel Dyskusyjny pt.: "Przyszłość przemysłu naftowego". Biorąc pod uwagę znacznie uszczuplające się światowe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego oraz spadek w ostatnich latach cen ropy naftowej o 60% studenci wyszli naprzeciw pytaniom dotyczącym przyszłości przemysłu naftowego w Polsce i za granicą. Do dyskusji zostali zaproszenie specjaliści z branży oil&gas oraz wybitni naukowcy z polskich uczelni. Wśród gości znaleźli się: prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki (AGH), prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy (AGH), dr Piotr Dziadzio (SITPNiG), Mariusz Słyś (PGNiG S.A.), Jarosław Zacharski (Orlen Upstream), Paweł Janas (Geokrak) oraz Paweł Poprawa (AGH).

Panel dyskusyjny został podzielony na dwie części. W pierwszej partii zaproszeni goście odpowiadali na pytania zadawane przez organizatorów. Wśród tematów pojawiły się kwestie dotyczące "boomu łupkowego", odmetanowanie pokładów węgla, poruszona została koncepcja fuzji polskich firm naftowych czy możliwości magazynowe Podziemnych Magazynów Gazu. Dyskutanci wyrazili również swoje zdanie na temat budowy terminalu LNG w Świnoujściu oraz nt. planowego gazociągu BalticPipe. Rozważono również ewentualne zagrożenia płynące ze strony odnawialnych źródeł energii dla przemysłu naftowego. W drugiej części zaproszeni goście zmagali się z pytaniami zadawany przez publiczność. Poruszono rolę szeroko rozumianego przemysłu naftowego w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, przedyskutowano najważniejsze wyzwania jakie czekają branżę naftową w kraju, podjęto również tematy związane z obecnymi możliwościami zatrudnia w sektorze oil & gas czy planami na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów w Polsce. Wydarzenie zostało sfinansowane z Grantu Rektorskiego dla kół naukowych AGH oraz przy wsparciu Towarzystwa Geosynoptyków GEOS. Patronat honorowy nad Panelem objęła Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anna Siwik, Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Program Edukacyjny PGNiG "GeoTalent". Patronem medialnym zostało czasopismo "Wiadomości Naftowe i Gazownicze". Partnerem wydarzenia była Fundacja dla AGH. Podczas wydarzenia prowadzona była transmisja on-line, za co organizatorzy dziękują firmie "Third EyeVision". Panel Dyskusyjny umożliwił kontakt studentom AGH z przedstawicielami największych firm naftowych w Polsce i przedstawicielami instytucji naukowych. Stanowił on dobrą okazję do wymiany doświadczeń i opinii zarówno pomiędzy samymi zaproszonymi gośćmi, jak i rozmówcami i publicznością.

Warto również podkreślić, że na wydarzenie przybyło wielu zainteresowanych - zarówno studentów, pracowników różnych instytucji jak i zwykłych ludzi niekoniecznie związanych z przemysłem naftowym. Organizatorzy szacują, że podczas wydarzenia pojawiło się około 200 osób. W rozmowach kameralnych Goście jednomyślnie stwierdzali, że dyskusje takie jak ta są potrzebne, a dla studentów była to niepowtarzalna szansa na wyklarowanie wielu kwestii, z którymi nie koniecznie mają kontakt na uczelni. Zdobyte doświadczenia, związane zarówno z organizacją jak i prowadzeniem panelu są nieocenione i przydadzą się podczas organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację wydarzenia oraz wyrażają wielką nadzieję, że zorganizowany Panel Dyskusyjny w tym roku da początek corocznym spotkaniom, na których będą poruszane bieżące kwestie i problemy przemysłu naftowego.


(foto. archiwum SITPNiG)

121 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page