top of page

Odszedł mgr inż. Adam Nowak


W dniu 2 sierpnia 2017 roku zmarł w Jaśle długoletni pracownik przemysłu naftowego, emerytowany Dyrektor i Prezes jasielskich Poszukiwań śp. mgr inż. Adam Nowak. Śp. Adam Nowak, syn Jana i Władysławy ze Stygarów urodził się 7 grudnia 1933 r. w Harklowej koło Jasła, w rodzinie z tradycjami naftowymi. Ojciec Jan był kowalem na kopalni Harklowa. Po ukończeniu w 1948 r. Szkoły Podstawowej w Harklowej uczył się w latach 1948-1951 w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle otrzymując świadectwo dojrzałości. Odbył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w latach 1951-1956 uzyskując stopień magistra inżyniera górnictwa w ze specjalności eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego. Pracę zawodową z nakazu i skierowania do pracy w przemyśle naftowym rozpoczął 1.07.1956 r. w Kopalnictwie Naftowym Jasło na stanowisku asystenta kopalni Osobnica II. Do 31.12.1959 r. pracował, jako asystent i kierownik kopalni Osobnica II. W okresie od 1.01.1960 r. do 30.09.1962 r. był starszym inżynierem i kierownikiem kopalni Osobnica w Zakładzie Eksploatacji Gorlice. W dniu 1.10.1962 r. został powołany na Głównego Inżyniera w PPKN Krosno-Zakład Eksploatacyjny Partynia w Mielcu, które to stanowisko pełnił do 31.12.1966 r. Od 1.01.1967 r. do 31.10.1977 r. był Naczelnym Inżynierem - Pierwszym Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Naftowego Naftomontaż w Krośnie. W dniu 1.11.1977 r. został powołany na Dyrektora Naczelnego firmy wiertniczej w Jaśle, które to stanowisko pełnił do 31.01.2000 r. tj. do chwili przejścia po 44 latach pracy zawodowej w przemyśle naftowym na emeryturę. Od 1964 r. był aktywnym członkiem SITPNiG, przez dwie kadencje był Przewodniczącym Oddziału w Krośnie, członkiem Zarządu Głównego oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego w Krakowie.

Był znany, ceniony i szanowany w środowisku branży naftowej oraz w mieście Jasło gdzie mieszkał. Znany z inicjatyw społeczno-charytatywnych i pomagania potrzebującym. Swoją drogą zawodowo - społeczną dawał najlepszy przykład młodym nafciarzom. Za długoletnią, nienaganną pracę w przemyśle naftowym i działalność społeczną otrzymał szereg odznaczeń państwowych, branżowych i regionalnych m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi PRL, Medal 40-lecia PRL, Krzyż Kawalerski OOP; odznaki: Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i dla Górnictwa PRL, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Bieszczad, Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego i Przemyskiego. Dyrektor Generalny Górnictwa II Stopnia. Kapitan rezerwy Wojska Polskiego. Panie Dyrektorze Requiescat in pace.


(fot. archiwum SITPNiG)

85 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page