top of page

Rada Programowa Czasopism SITPNiG – 07.08.2017 r.

W dniu 7 sierpnia w siedzibie Zarządu Głównego przy ul. Łukasiewicza w Krakowie, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG - WNiG i WN, prowadzone przez przewodniczącego Ryszarda Chylareckiego. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane ze stanem wydawnictw WNiG i WN oraz z odpowiedzialnością Wydawcy. Przeprowadzono analizę kosztów wydawniczych, dystrybucji i promocji oraz pozyskiwania materiałów redakcyjnych i ich dobór. Omówiono porozumienie z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na mocy którego można byłoby przenieść skład, druk i dystrybucję WN do Redakcji WNiG.

Członkowie Rady Programowej WNiG i WN (fot. D. Bernaś)


Członkowie rady przyjęli, że po akceptacji porozumienia przez Fundację Muzeum w Bóbrce, kolejny numer Wieku Nafty, już w nowej szacie graficznej, zostanie przygotowany przez Redakcję WNiG. Przewodniczący zasugerował również, że warto byłoby wprowadzić w WN stałe rubryki np. kalendarium historyczne, jak również więcej materiałów o poszukiwaniach na Niżu Polskim. Kolejnym punktem spotkania było omówienie potrzeby opracowania nowych regulaminów dla Redakcji WNiG i WN. Członkowie rady przeanalizowali dotychczas obowiązujący regulamin i uzgodnili, że powinien powstać jeden wspólny „regulamin redakcji czasopism WNiG i WN”, zgodny z nowym statutem. O przygotowanie propozycji regulaminu został poproszony Pan Jan Lubaś. Po akceptacji rady propozycja ta zostanie skierowana do Komisji Aktów Prawnych SITPNiG.

4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page