top of page

Technika opomiarowania gazu dziś i juto TOP-Gaz 2017 r.

W dniach 25 - 27 września w Hotelu Magellan nad Zalewem Sulejowskim odbyła się 9 edycja sympozjum TOp-Gaz 2017. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli:

Profesor Maria Ciechanowska dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego Doktor Włodzimierz Lewandowski prezes Głównego Urzędu Miar,

Łukasz Kroplewski prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa

Sponsorem były spółki: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. oraz PGNiG S.A. Organizatorzy serdecznie dziękują za zaszczytne patronaty i okazane wsparcie.

TOp-Gaz to spotkanie specjalistyczne kierowane do pomiarowców, organizowane co dwa lata (począwszy od 2001 roku). Osiem poprzednich edycji odbywało się w obiekcie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie. Uczestnicy ze zdziwieniem przyjęli informację o zmianie lokalizacji, gdyż nazwę TOP-Gaz stosowali zamiennie z nazwą Rogów, ale po 16 latach, które minęły od pierwszego spotkania, można powiedzieć, że konferencja dorosła już, by opuścić akademik SGGW. Wszystkie dotychczasowe konferencje dotykały tematyki przepływu i pomiarów gazu. Tak było i tym razem. Cenieni fachowcy z przemysłu i świata nauki przedstawili swoje prezentacje dzieląc się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniami czy osiągnięciami. Łącznie można było wysłuchać 19 referatów pogrupowanych w 7 blokach tematycznych:

1. Sesja otwierająca 2. Laboratorium wzorcowania gazomierzy 3. Bilansowanie i rozliczanie LNG 4. Zagadnienia rozliczania gazu 5. Przeliczniki i systemy zintegrowane 6. Gazomierze dla klientów indywidualnych 7. Pomiary przepływu

Każde z wystąpień wywoływało serię pytań wśród słuchaczy a czasem wręcz burzliwą dyskusję. Wiele rozmów w przerwach czy podczas Technika opomiarowania gazu dziś i juto TOP-Gaz 2017 Bronisławów nad Zalewem Sulejowskim wieczornych spotkań było kontynuacją rozpoczętych polemik na sali konferencyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również ekspozycje zorganizowane w sali wystawowej oraz prezentacje producentów urządzeń związanych z pomiarami pomiędzy kolejnymi sesjami sympozjum. Pozytywne opinie uczestników o sympozjum TOP-GAZ, jako wydarzeniu umożliwiającym wymianę doświadczeń przedstawicieli służb pomiarowych operatorów gazociągów z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji naukowych, spółek obrotu gazem czy biznesu, świadczą o potrzebie kontynuowania tych spotkań.


195 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page