top of page

Obchody 50-lecia Oddziału SITPNiG w Warszawie II

W dniach 10-13 października 2017 roku, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górnictwa oraz polityki surowcowej Państwa”. Okazją do zorganizowania tej konferencji była 50 rocznica założenia Oddziału Warszawa II Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Pan Piotr Woźniak – Prezes ZG SITPNiG, Prezes Zarządu PGNiG SA

  • Pan Janusz Radomski – Prezes Orlen Upstream sp. z o.o.

  • Pani dr hab. prof. UW Ewa Krogulec – Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • Pan prof. dr. hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

  • Pan prof. dr. hab. inż. Rafał Wiśniowski – Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej

Partnerami konferencji były firmy:

  • ORLEN Upstream sp. z o.o. – jako Partner Główny

oraz

  • PGNiG SA i Geofizyka Toruń SA.

Firmom tym należy się szczególne podziękowanie za wsparcie finansowe całego przedsięwzięcia.

Konferencję otworzył Piotr Dziadzio – sekretarz generalny SITPNiG, który przywitał wszystkich uczestników i podkreślił wagę konferencji. Następnie zabrali głos pani Ewa Krogulec – dziekan wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pan Janusz Radomski – prezes ORLEN Upstream sp. z o.o., pan Robert Jaworski – burmistrz Miasta Chęciny oraz Mieczysław Kawecki – przedstawiciel Rady Nadzorczej PGNiG SA. Wystąpienia rocznicowe zakończył Rafał Kudrewicz – prezes Oddziału Warszawa II. Ponadto odczytano okolicznościowe listy otrzymane m.in. od Oddziałów w Gdańsku, Sanoku i Krośnie.


Po uroczystym otwarciu konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie odznak honorowych Stowarzyszenia osobom zaangażowanym w działalność Oddziału. Przyznano: 1 Członkostwo Honorowe, 2 Odznaki Diamentowe, 5 Odznak Złotych, 9 Odznak Srebrnych.

Część rocznicową zakończył Andrzej Macheła-Olszacki, który przypomniał i przybliżył uczestnikom 50 lat historii Oddziału SITPNiG w Warszawie II.

Część merytoryczną rozpoczął zaproszony gość – prof. Jerzy Trammer, wykładem na temat konsumpcji energii przez człowieka w kontekście konsumpcji energii w świecie zwierząt oraz prawidłowościami z tym związanymi. Pierwszy dzień zakończył się uroczystą kolacją.

Kolejne dwa dni były w całości poświęcone na wystąpienia o charakterze technicznym. Wygłoszono 32 referaty, których tematyka obejmowała zarówno nowoczesne metody prowadzenia prac poszukiwawczych, dokumentowanie złóż węglowodorów, monitoring mikrosejsmiczny, metody geochemiczne, numeryczne modelowanie budowy geologicznej i płynące z niego nioski dla poszukiwań złóż węglowodorów, działalność górniczą w kontekście ochrony środowiska jak bezpieczeństwa wykonywania prac. Uzupełnieniem bieżącej tematyki były wykłady na temat zaangażowania PGNiG w świecie na przykładzie działalności na szelfie norweskim i w Pakistanie.

Na zakończenie konferencji Pan Piotr Ziółkowski – szef Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej oprowadził uczestników po ośrodku i opowiedział o powstaniu Centrum, jego roli w procesie nauczania geologii na Uniwersytecie Warszawskim, rodzajach badań prowadzonych w laboratoriach Centrum. Po zwiedzeniu Centrum Pan Marcin Barski poprowadził krótką wycieczkę poprzez odsłonięcia położone w bezpośrednim sąsiedztwie zamku w Chęcinach, obrazujące budowę geologiczną południowego skrzydła antykliny chęcińskiej.

Konferencji towarzyszyły trzy wystawy: fotografii ilustrujących historię Oddziału Warszawa II, skamieniałości mioceńskich z okolic Korytnicy oraz węglanowych kamieni ozdobnych z Gór Świętokrzyskich a także drobne konkursy dla uczestników.

Konferencja spotkała się z licznym zainteresowaniem zarówno ze strony prelegentów jak i uczestników. Przez konferencję przewinęło się 110 osób z wielu instytucji przemysłowych i naukowych. Uczestnicy zarówno ze strony przemysłowej jak i naukowej podkreślali wysoki poziom merytoryczny wygłoszonych wykładów. Opinie zebrane po konferencji wskazują, iż konferencja odniosła sukces zarówno w aspekcie merytorycznym jak i wizerunkowym.


(fot. archiwum oddziału)

128 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page