top of page

Współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Dzięki udanej i kontynuowanej od kilku lat współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w październiku tego roku poznańskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego udało się zorganizować dwa szkolenia, w których w sumie uczestniczyło niemal 200 osób.

7 października, tradycyjnie już w m. Osiniec k/Gniezna odbyło się, zorganizowane przez Koło Zakładowe Nr 10 szkolenie, które obejmowało dwa tematy „Zdalny monitoring elektrochemicznej ochrony przed korozją konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie” oraz „Technologie informatyczne w pracy terenowej służb gazowniczych”. Wykładowcami byli Inżynier budowy Dariusz Pęciak oraz Zastępca Dyrektora ds. Systemów Informatycznych Adam Błoch będący pracownikami firmy ATREM S.A. Tematy te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

Nasze spotkanie po raz kolejny zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Wśród nich byli Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Pilak, Dyrektor Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pan Zdzisław Kowalski, Prezes Towarzystwa Miłośników Gniezna Pan Jan Socha, Prezes Oddziału SITPNiG w Poznaniu Pan Andrzej Mikołajczak, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Pan Jacek Michalak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z powiatu gnieźnieńskiego Pan Adam Piechowicz oraz z powiatu wrzesińskiego Pan Jan Michalski, Dyrektor Gnieźnieńskiego Sanepidu Pani Grażyna Bernaciak, Inspektor Delegatury Terenowej WOIIB w Gnieźnie Pani Jolenta Pankowska, Pani Dyrektor Anna Wróblewska z firmy VAVIN POLSKA wraz z delegacją przedstawicieli firm gazowniczych z Litwy i Łotwy, Pan Dyrektor Paweł Cichecki z firmy WEBA, Pan Dyrektor Michał Ossowski z Oddziału w Gdańsku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz Dyrektor Zakładu w Bydgoszczy Pan Mariusz Mirek.


Szkolenie stało się po raz kolejny również okazją do wręczenia nadanych odznaczeń i wyróżnień. I tak Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski wręczył Medale Koronacyjne Kol. Mariuszowi Mirkowi oraz Kol. Małgorzacie Ratajczak oraz Medale 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego Kol. Jolancie Flis oraz Kol. Krzysztofowi Chudziakowi. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Pilak wręczył Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego Kol. Tomaszowi Ogibie oraz Kol. Radosławowi Kuczuro. Prezes Towarzystwa Miłośników Gniezna Pana Jan Socha wyróżnił Medalem Pamiątkowym „Stąd nasz ród” Kol. Katarzynę Kurp, Kol. Tomasza Durczaka, Kol. Damiana Kaczmarka oraz Kol. Tomasza Dalskiego a także wręczył „Encyklopedię Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej” Kol. Ewie Chwiałkowskiej - Szwajorek, Kol. Pawłowi Barczyńskiemu oraz Kol. Robertowi Henczakowi.

Szkolenie w Osińcu było również doskonałą okazją do wręczenia przez Prezesa Oddziału SITPNiG w Poznaniu Andrzeja Mikołajczaka odznak honorowych NOT i SITPNiG. I tak wyróżnieni zostali: Srebrną Odznaką Honorową NOT Kol. Anna Jędrzejewska – Kurlit, Złotą Odznaką Honorową SITPNiG Kol. Michał Sadowski, Mikołaj Gałka, Waldemar Klimko, Tadeusz Jakubowski, Jerzy Magas, Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG Kol. Sebastian Bączyk, Tomasz Durczak, Włodzimierz Juszczak, Łukasz Kalupa, Marek Plewa, Arkadiusz Szmyt. Wręczone zostały również odznaki członkowskie wraz z legitymacjami dla nowych członków naszego Oddziału Kol. Przemysława Stachowiaka, Janusza Gubały, Sebastiana Kowalczyka, Piotra Dominiaka i Dariusza Pęciaka.


Całości dopełniło, jak zwykle bardzo udane, spotkanie koleżeńskie.


21 października w sali szkoleniowej restauracji GRANT w Lesznie, odbyło się natomiast szkolenie współorganizowane przez Koło Zakładowe Nr 5. Tematem szkolenia były „Stacje gazowe w świetle zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących ich eksploatacji. Budowa reduktorów, ich działanie i zasady wykonywania przeglądów tych urządzeń”. Wykładowcą był dr inż. Paweł Jańczak Główny Inżynier firmy Fiorentini Polska Sp. z o.o.Przed rozpoczęciem prezentacji Prezes Oddziału SITPNiG w Poznaniu Andrzej Mikołajczak wręczył, przyznane za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz stowarzyszenia, odznaki honorowe, którymi wyróżnieni zostali: Z-ca Dyrektora ds. technicznych Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pan Grzegorz Bartoszewski i Kol. Jacek Dudziak – Złotą Odznaką Honorową SITPNiG oraz Kol. Paweł Zalewski – Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG.

Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się część szkoleniowa. Przygotowana prezentacja obejmowała swym zakresem zasadę budowy poszczególnych reduktorów, ich zalety konstrukcyjne oraz zastosowanie w praktyce, następnie omówione zostały zasady i sposoby dokonywania przeglądów tych urządzeń a na zakończenie dr inż. Paweł Jańczak przedstawił uwagi na temat niekorzystnych zmian w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, które trudno będzie zastosować w praktyce.

Szkolenie zostało tradycyjnie zakończone spotkaniem koleżeńskim.

262 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page