top of page

Posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady SITPNiG”

W dniu 13 grudnia 2017 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNiG”. Celem posiedzenia było przyznanie tego honorowego wyróżnienia najlepszym, w roku akademickim 2016/2017, absolwentom dwóch Wydziałów AGH współpracujących z SITPNiG. W posiedzeniu wzięli udział zarówno przedstawiciele SITPNiG w osobach: Waldemara Wójcika – wiceprezesa SITPNiG, oraz Piotra Dziadzio – sekretarza generalnego, przewodniczącego Kapituły, ja i Dziekani i Prodziekani Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w osobach: prof. Jacka Matyszkiewicza, prof. Rafała Wiśniowskiego oraz dr inż. Ewy Adamiec i dr inż. Anety Sapińskiej-Śliwy.

(foto. archiwum SITPNiG)


Na podstawie przedłożonych Kapitule list rankingowych i prezentacji osiągniętych przez absolwentów Wydziałów Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu wyników w nauce oraz oceny ich aktywności i dorobku naukowego z do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów zostali wytypowani:

- Pani Edyta Mikołajczak z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, która studiowała na kierunku Górnictwo i Geologia i uzyskała ze studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyższą średnią ocen. - Pan Krzysztof Grobel z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który studiował na kierunku Ekologiczne Źródła Energii i uzyskał ze studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyższą średnią ocen.

Decyzja w sprawie przyznania Honorowej Szpady została podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Kapituły. Ponadto wyróżnienie otrzymuje 14. absolwentów WGGiOŚ oraz 4. absolwentów WWNiG.


Absolwenci WGGiOŚ rocznik 2016-2017


Lp. Nazwisko i imię Kierunek studiów

 1. Tomczyk Bartłomiej Ekologiczne Źródła Energii

 2. Faehnrich Karol Górnictwo i Geologia

 3. Rusinek Kinga Turystyka i Rekreacja

 4. Mączyńska Gabriela Turystyka i Rekreacja

 5. Powolny Tomasz Górnictwo i Geologia

 6. Janus Magdalena Turystyka i Rekreacja

 7. Staniek Alicja Ochrona Środowiska

 8. Strzelecki Piotr Górnictwo i Geologia

 9. Szulc Aleksandra Ekologiczne Źródła Energii

 10. Brzezicki Dawid Górnictwo i Geologia

 11. Łepko Anna Inżynieria Środowiska

 12. Płokita Izabela Informatyka Stosowana

 13. Bartolewska Róża Geofizyka

 14. Skupień Katarzyna Turystyka i Rekreacja

Wyróżnieni absolwenci WWNiG rocznik 2016-2017


Lp. Nazwisko i imię Kierunek studiów

 1. Budzowski Radosław Górnictwo i Geologia

 2. Orłowicz Grzegorz Górnictwo i Geologia

 3. Kuk Michał Górnictwo i Geologia

 4. Dudek Jacek Górnictwo i Geologia


211 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page