top of page

Posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG

W poniedziałek, 6 marca 2017 r. w Krakowie, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Komisji ds. Historii Przemysłu Naftowego, Gazowniczego i Muzealnictwa. Posiedzenie Komisji otworzył sekretarz generalny Stowarzyszenia Piotr Dziadzio witając zebranych i przedstawiając informację od Zarządu Głównego na temat celowości działalności Komisji oraz jej zakresu. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Barbara Olejarz – dyrektor Muzemy PNiG w Bóbrce. Przedstawiła, do dyskusji plan działalności Komisji na 2017 rok z uwzględnieniem sugestii, co do działalności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Zaznaczono, że istnieje potrzeba dalszej rozbudowy projektu pt. „Kopalna lat 60-tych” na terenie Muzeum oraz zwrócono uwagę na braki w Muzeum takich elementów jak przemysłowe i uliczne lampy naftowe.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na brak opieki nad pomnikami i grobami zasłużonych naftowców i gazowników oraz braki biogramów ludzi zasłużonych dla przemysłu naftowego i gazowniczego i konieczność ich uzupełniania. Zaakcentowano także fakt, iż praktycznie nie opracowano nigdy kompleksowo historii naszego Stowarzyszenia oraz położono nacisk na kontynuacje współpracy z muzeami naftowymi w Bóbrce, Paczkowie i Warszawie oraz innymi małymi muzeami naftowymi na terenie Polski. Zwrócono uwagę na konieczność nawiązania współpracy z Polską Spółką Gazownictwa i Orlenem w sprawie przedstawienia historii polskiego przemysłu rafineryjnego i gazowniczego. Przedstawiona została również informacja na temat działań Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w sprawie jego wpisu na listę Pomników Historii UNESCO. Stanisław Szafran przekazał na ręce dyrektor Muzeum w Bóbrce Księgę Protokołów Oddziału Zachodniego Krajowego Towarzystwa Naftowego prowadzoną przez prof. Józefa Wojnara do 1939 roku.


(foto archiwum SITPNiG)

9 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page