top of page

IX Sesja Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza - Ropienka, 17 - 18 września 2009 r.

W dniach 17 – 18 września 2009 r. odbyła się w Ropience IX Sesja Szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza. Organizatorami Sesji byli: Zarząd Główny SITPNiG, Zarząd Oddziału SITPNiG w Sanoku oraz Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience. W Sesji wzięły udział delegacje dzieci, młodzieży i nauczycieli z 24 szkół podstawowych (SP), gimnazjów (G), techników, liceów i zespołów szkół (ZS): SP w Łążku Ordynackim, SP w Jodłówce, SP w Brzesku, SP w Ropience, SP w Krygu, SP w Wołominie, SP w Czarnej, SP w Garkach, SP w Trzebini, SP w Pakoszówce, ZS SP w Węglówce, ZS w Drwini, ZS w Strachocinie, ZS w Gorlicach, ZS w Humniskach, ZS w Krośnie, ZS w Sanoku, ZS w Nowej Sarzynie, ZS z Wrzosowa, ZSCh z Bydgoszczy, ZS z Płocka, ZS z Chorkówki, G z Kobylanki i G ze Świerzowej Polskiej. W uroczystym otwarciu Sesji uczestniczyli: Stanisław Szafran - sekretarz generalny SITPNiG, Jacek Przybyła – zastępca burmistrza Ustrzyk Dolnych, Zygmunt Krasowski – wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego, Józef Chrzanowski – zastępca dyrektora PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, Ryszard Zdziebko - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, Barbara Dżugan – starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Tadeusz Kozimor – prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku, Marian Kiszczak – sołtys wsi Ropienka, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Ropience, Ludwik Liszka – kierownik Ośrodka Kopalń w Ustrzykach Dolnych i Wiesław Turzański – przewodniczący Koła Zakładowego SITPNiG w OK Ustrzyki Dolne. W drugim dniu Sesji uczestniczył również Mieczysław Kawecki – Członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Gości i uczestników Sesji powitała pani Romana Drozdowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ropience, a uroczystego otwarcia dokonał Stanisław Szafran. Sprawami organizacyjnymi i przebiegiem Sesji kierowała pani Krystyna Paluch – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ropience.

Podczas Sesji delegacje poszczególnych szkół zaprezentowały swoje szkoły stosując różne formy artystyczne i techniczne. W kilku przypadkach do prezentacji zapraszani byli widzowie. Wieczorne „ognisko integracyjne” kończyło pierwszy dzień Sesji. W drugim dniu odbył się konkurs na temat: „Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność”. Konkurs był zorganizowany w dwóch kategoriach – szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła delegacja Zespołu Szkół Chemicznych im. I. Łukasiewicza z Bydgoszczy, II miejsce zajęła delegacja Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Strachocinie, III miejsce zajęła delegacja Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Krośnie. Delegacje reprezentujące pozostałe szkoły w tej kategorii uzyskały wyróżnienia.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza z Garek, II miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Ropience, III miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Łążku Ordynackim. Zespoły reprezentujące pozostałe szkoły podstawowe uzyskały wyróżnienia.

Podczas Sesji odbyło się spotkanie nauczycieli reprezentujących poszczególne szkoły. Uczestnicy spotkania uznali za celowe powołanie przy Zarządzie Głównym SITPNiG Rady Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, do której wchodziliby przedstawiciele wszystkich szkół przejmujących za patrona Ignacego Łukasiewicza. Dla zorganizowania działalności Rady wybrano 7 osobowe prezydium pod przewodnictwem pani Joanny Kubit.

Program IX Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza został w pełni zrealizowany dzięki wydatnej pomocy materialnej wielu firm naftowych i gazowniczych, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Fotoreportaż z Sesji – patrz galeria.

40 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page