top of page

Konferencja Naukowo-Techniczna KOR-GAZ-NET Słok 2010 r.

W dniach 9 -11 marca 2010 r. odbyła się w salach konferencyjnych Hotelu „Wodnik” w Słoku k/Bełchatowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOR-GAZ-NET nt.: „Miejsce technologii ochrony katodowej we współczesnym gazownictwie”. Organizatorem Konferencji był Łódzki Oddział SITPNiG i Koło Zakładowe SITPNiG działające w MSG w Warszawie. Podczas Konferencji zostały zaprezentowane doświadczenia instytucji naukowych i firm w zakresie walki z korozją:

  • Wojciech Sokólski (PKEOpK) – „Certyfikacja personelu ochrony katodowej”;

  • Błażej Nowakowski (ATREM) – „Zintegrowany system monitoringu ochrony katodowej – możliwości i wyzwania”;

  • Marek Fiedorowicz (GAZ-SYSTEM O/Gdańsk) – „Zagrożenie korozyjne rur przewodowych ułożonych w rurach otaczających”;

  • Fritis Doddema (Stopaq) –„ Zapobieganie zjawiskom korozyjnym w rurach ochronnych przy wykorzystaniu technologii „Casing Filler”. Studium przypadku gazociągu Gasunie Północ-Południe, Holandia”;

  • Teresa Zaborowska (SGT EuRoPol-Gaz) – „Ochrona Przeciwkorozyjna Gazociągu Tranzytowego Jamał – Europa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”;

  • Hanna Matus (GAZ-SYSTEM O/Rembelszczyzna) – „Ochrona przeciwkorozyjna gazociągów wysokiego ciśnienia doświadczenia operatora”;

  • Anatol Tkacz (IGG) – „Wprowadzanie standardów technicznych do działalności przedsiębiorstw gazowniczych”;

  • Wojciech Kietliński (MSG) – „Ochrona przeciwkorozyjna sieci dystrybucyjnej a wymagania standardów technicznych”;

  • Jacek Michalik (OZG MM) – „System monitoringu ochrony katodowej na przykładzie OZG Mińsk Mazowiecki”;

  • Kazimierz Darowicki (Wydział Chemiczny PG) – „System szkolenia w ochronie przed korozją”;

Podczas Konferencji odbył się również panel dyskusyjny nt.: „Standardów technicznych w obszarze ochrony przeciwkorozyjnej”. Moderatorami dyskusji byli Joanna Pindelska i Wojciech Kietliński, natomiast grono paneli stów tworzyli: Marek Fiedorowicz (OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku), Kazimierz Łabęcki (MSG Oddział w Radomiu), Piotr Lamparcki (PSG Oddział w Gdańsku), Robert Banaś (KSG) i Piotr Dudziak (WSG Oddział w Poznaniu). W Konferencji uczestniczyło 117 osób reprezentujących firmy i instytucje zajmujące się zagadnieniami ochrony przeciwkorozyjnej i problemami bezpieczeństwa technicznego przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego.

101 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page