Posiedzenie Komitetu Wykonawczego 12 PKNiG - Kraków 26.02.2018 r.


Podczas spotkania zostały przedyskutowane istotne zagadnienia z trwających przygotowań organizacyjnych Kongresu. Zebrani omówili kwestie związane z patronatami, sponsoringiem oraz oprawą artystyczna kongresu, a także udział młodych profesjonalistów w tym wydarzeniu. Uczestnicy spotkania przedyskutowali nadesłane tematy referatów oraz omówili wstępny harmonogram ich wygłaszania podczas kongresu. Omówili również obszary, które jeszcze powinny zostać uzupełnione i objęte referatami.

Przewodniczący komitetów programowych zobowiązali się przekazać pozostałym członkom zakres poruszonych na spotkaniu tematów.


(foto archiwum SITPNiG)

Polecane
Ostatnio dodane
Wyszukaj po frazach

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25