top of page

8 marca w Kole Emerytów Poznańskiego Oddziału SITPNiG

8 marca bieżącego roku po godzinie 15:30 odbyło się coroczne spotkanie członków Koła Emerytów Oddziału Poznańskiego SITPNiG pracujących m.in. w Polskiej Spółce Gazownictwa, a wcześniej w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa. Zebraniu przewodniczył Władek Polcyn, który przedstawił plany Koła na nowy 2018 rok. Spotkanie miało miejsce w gościnnym Bufecie Stefan na terenie Gazowni Poznańskiej, przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Przygotowany poczęstunek był wyśmienity, delikatne i dopracowane smakowo potrawy oraz ciasto i kawa. Brawo „Stefan”. Na zaproszenie przybył obecny Przewodniczący Koła nr 1 Andrzej Koźlecki, który przewodniczenie w tym Kole objął po Władku Polcynie. Kolega Andrzej podziękował za zaproszenie i umożliwienie uczestnictwa w tak zaszczytnym gronie przyjaznych osób, pracujących wcześniej przez wiele lat w branży. Ludzi wspierających się w działaniach przyczyniających się do sukcesów i osiągnięć od czasów pamiętających lata gazowni klasycznej do współczesnych. Czasów dynamicznej rozbudowy systemu gazowego wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, pozwalającego na dystrybucję gazu ziemnego zarówno importowanego jak i rodzimego. Kolega Andrzej pogratulował Paniom i Panom wspaniałej kondycji, stale wyglądających tak młodo, jak gdyby co dopiero skończyli pracę i przeszli na emeryturę. Kolega Koźlecki opowiedział o ograniczeniach możliwości działań Stowarzyszenia działającego przy firmach z branży gazowniczej. Nie obyło się bez pytań zatroskanych emerytów, w większości inżynierów, obecną sytuacją w branży. Pokrótce omówione zostały cele Centralizacji - wzmocnienia firmy i wzrostu jej wartości, pozwalające na uzyskanie efektu synergii. Wskazane zostało, aby świadomym działaniem był właściwy podział kompetencji dla działań zarządczych i procesowych oraz koniecznej i odpowiedniej delegacji uprawnień. Przy ujednolicaniu systemów nie można zapominać o zapewnieniu odpowiedniej przepustowości sieci informatycznych oraz różnic w wypracowanych przez lata ubiegłe rozwiązań technicznych i systemowych na terenie kraju. Spotkanie kontynuowano w rozmowach stolikowych, wymieniając wspomnienia, ale też doświadczenia, w obecnym kontakcie z branżą. Rozmowy przebiegały w miłej atmosferze. Na pożegnanie każda z Pań otrzymała symbolicznego tulipana. Życząc zdrowia i do zobaczenia za rok.

Fot.1 A. Koźlecki – od lewej stoją Przemysław Kapczyński (Gazomet), Teresa Gumińska, Czesława Skałecka, Ewa Siwicka, Ewa Chwiałkowska-Szwajorek, siedzą od lewej Barbara Janke, Grażyna Jenhs, Anna Bręczewska, Eugeniusz Lis, Czesław Ratajczak

Fot. 2 A. Koźlecki - od lewej: Jola Ropelewska, Teresa Kozłowska, Albina Podolak, Maria Wołejko, Ela Szafranek, Bogumiła Baranowska

Fot. 3 A. Koźlecki – od prawej: Ewa Siwecka, Dorota Tullin, Janka Delmanowska, Danuta Szcześniak, Henryk Kurowski, Wojtek Błaszczak, Tadeusz Zugehoer.

224 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page