Wydarzenia podczas 12. PKNiG skierowane do Młodych Profesjonalistów

24/05/2018

W czasie obrad World Petroleum Council 16 maja odbył się workshop pt. „WPC NC  Network Development. Podczas niego  przedstawiono strukturę zarządzania i sposób funkcjonowania jednego z największych komitetów zrzeszających młodych z branży naftowo-gazowniczej w Iranie. Komitety narodowe młodych profesjonalistów, wspierane przez narodowe komitety WPC będą mogły podjąć działania na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym. Aktywując studentów i młodych profesjonalistów poprzez staże i praktyki zagraniczne, udziały w konferencjach i kongresach, nagrody za najlepsze referaty i inne formy wsparcia członków WPC YP.  17 maja obrady kongresu toczyły się w sesji plenarnej oraz 4 sesjach upstreamu, downstreamu i młodzieży i innowacyjności. 
 

Sesję młodzieży otworzył Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG S.A. Podczas niej została zainaugurowana działalność WPC Young Professionals Poland.  Celem spotkania inauguracyjnego było przybliżenie informacji o organizacji, przedstawienie dotychczasowych działań i pokazanie planów na przyszłość.  Podczas otwarcia uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prezentacji Piotra Dziadzio – sekretarza  Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej, Klaudii Wilk, Kamila Klejny – przewodniczącej i wiceprzewodniczącego  Młodych Profesjonalistów w Światowej  Radzie Naftowej z ramienia Polski na temat głównych kierunków działania nowo powstałej organizacji i możliwości jakie daje przynależność do grona Młodych profesjonalistów w Polsce na przykładzie programu mentorskiego o nazwie Mentoring.  Program funkcjonuje jako platforma wymiany wiedzy pomiędzy mentorem - doświadczoną osobą z przemysłu naftowo-gazowego a podopiecznymi, którzy są studentami, bądź młodymi profesjonalistami.  Nowi członkowie WPC YP Poland przestawili również wyniki ankiety na temat „Postaw i oczekiwań środowiska studenckiego wobec sektora oil & gas”. Gośćmi specjalnymi byli przedstawicieli WPC National Committee z Hiszpanii, Kanady i Iranu. Była to świetna okazja, aby zobaczyć przykłady prężnie działających Komitetów Narodowych, które mogą być inspiracją do działań młodych w Polsce. Przedstawione również zostały dotychczasowe inicjatywy młodych w tym:  gra symulacyjna OPEC 2018, sondaż na temat współpracy sektora naftowo-gazowego ze środowiskiem studenckim, a także warsztaty dobrych praktyk funkcjonowania WPC YP.

 

W ramach rozpoczęcia działalności WPC YP w Polsce uczestnicy sesji młodzieży i innowacyjności mieli szansę wziąć udział w konkursie 1st Youth Polish Petroleum Award, którego laureat otrzymał nagrodę pieniężną ufundowaną przez prezesa PGNiG. W konkursie wzięło udział 17, wcześniej dopuszczonych referatów. Jurorzy relacjonowali bardzo wysoki poziom referatów zarówno merytoryczny jak i językowy, bo konkurs odbywał się w języku angielskim.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach