top of page

Studencka gra symulacyjna „Model OPEC 2018”


17 maja odbyła się, po raz pierwszy w Polsce, studencka gra symulacyjna „Model OPEC 2018”, polegająca na symulacji posiedzenia przedstawicieli kartelu państw-eksporterów ropy naftowej (Organization of Petroleum Exporting Countries – OPEC). Adresatami wydarzenia byli studenci i doktoranci – przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich (doktoranckich), tzw. „młodzi profesjonaliści” (Young Professionals). Organizatorem wydarzenia był PKN ŚRN działający przy Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Gra odbyła się w języku angielskim.

Wydarzenie przeprowadzono w postaci gry negocjacyjnej, w której rywalizowały ze sobą zespoły 1- lub 2-osobowe, jako przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich OPEC (maksymalnie 15 uczestników: 14 obecnych członków OPEC oraz Indonezji). Uczestnicy o zasadach rozgrywki oraz przydzielonych państwach zostali poinformowani na dwa tygodnie przed wydarzeniem. Gra przewidziana była na maksymalnie dwanaście ok. 15-minutowych rund. Każda runda rozpoczynała się od krótkiego wstępu ze strony organizatorów, odgrywających przedstawicieli Sekretariatu Generalnego OPEC. Ustnie i w formie drukowanych raportów podawano informacje związane ze światowym rynkiem ropy naftowej oraz wydarzeniami, które mogły potencjalnie na niego wpływać. Po wstępie następowała ok. 10-minutowa faza negocjacji w formie moderowanej przez organizatorów dyskusji. Po jej zakończeniu drużyny deklarowały swój poziom wydobycia ropy naftowej w zadanym okresie czasu w formie podawanej publicznie (do wiadomości innych uczestników gry) i tylko do organizatorów (na dostarczonym przez organizatorów formularzu). Następnie pisemne deklaracje zbierano i wprowadzano do przygotowanego wcześniej komputerowego symulatora. Opracowany przez organizatorów algorytm oraz scenariusze zdarzeń miały odzwierciedlać rzeczywiste mechanizmy rządzącej globalnym rynkiem ropy naftowej. Na tej podstawie ustalane były parametry gry na kolejną rundę.

Celem uczestników gry było z jednej strony maksymalizować zyski reprezentowanego kraju z wydobycia ropy naftowej (biorąc pod uwagę specyfikę ekonomiczno-polityczną danego państwa), a z drugiej uwzględniać interesy innych państw, gdyż tylko skoordynowane działanie wszystkich zespołów pozwalało wpływać na parametry takie jak poziom cen ropy, a co za tym idzie popyt i podaż ze strony państw spoza kartelu. O zwycięstwie w grze decydował zakumulowany zysk zatrzymany w relacji do poziomu uzyskiwanego przez dany kraj w świecie realnym.

W wydarzeniu wzięło udział 11 zespołów: 9 dwuosobowych i 2 jednoosobowe. Reprezentowali oni następujące uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 6 zespołów: 5 - Society of Petroleum Engineers; 1- Koło Naukowe Geofizyków AGH GEOFON; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 2 zespoły: Studenckie Koło Naukowe Energetyki; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 2 zespoły: Koło Naukowe Prawa Energetycznego UJ; Cyprus International University – 1 zespół. Na podstawie przeprowadzonej rozgrywki wyłoniono 3 najlepsze drużyny: (1) Jakub Stańko i Filip Mazurkiewicz z AGH w Krakowie, reprezentujący Society of Petroleum Engineers, występujący jako przedstawiciele Iraku; (2) Bartłomiej Kupiec i Radosław Wojnarski z UJ, reprezentujący Koło Naukowe Prawa Energetycznego UJ, występujący jako przedstawiciele Algierii; (3) Mostafa Baiazidi (Iran) z CPI (Cyprus International University), występujący jako przedstawiciel Iranu.(Fot. K. Korona, Arch: SITPNiG)


180 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page