top of page

IX posiedzenie Zarządu Głównego 5.07.2018


W dniu 5 lipca br. w sali konferencyjnej INiG –PIB odbyło się spotkanie Zarządu Głównego SITPNiG, w którym wzięło udział 13 członków ZG oraz przedstawiciel Kancelarii Prawnej AKGK. Pod nieobecność prezesa i wiceprezesów spotkanie poprowadził sekretarz generalny. Na wstępie omówił bieżącą działalność stowarzyszenia, od poprzedniego posiedzenia ZG w dniu 15 grudnia 2017 r., przedstawiając zebranym: – podsumowanie 12 PKNiG, najważniejszego wydarzenia w tym okresie, oraz imprez towarzyszących Kongresowi;

– 80 Konferencję i Wystawę EAGE 2018 w Kopenhadze, w czasie której doskonałą promocją SITPNiG i Kongresu były pozytywne rekomendacje Prezesa Jean Jacques Biteau i Dyrektora Generalnego EAGE Marcela van Loon, którzy brali udział w 12 Polskim Kongresie, bardzo wysoko oceniając jego poziom;

– informacje dotyczące prac organizacyjnych 39 Zjazdu Gazowników w 2019 r., którego współorganizatorem jest SITPNiG: miejsca zjazdu, opłaty za uczestnictwo, strony internetowej oraz proponowanych wystąpień o patronaty honorowe i medialne;

– zmiany w składzie Rady Fundacji Muzeum PNiG w Bóbrce oraz związane z tym zmiany w składzie Kapituły Medalu Muzeum PNiG.

– proponowany podział między Oddziały 50 bezpłatnych członkowstw w EAGE, które Dyrektor Generalny EAGE Marcela van Loon przekazał w czasie Kongresu.

– nowe wzory legitymacji członkowskich i flagi SITPNiG, zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej SITPNiG.

Głównymi jednak zagadnieniami poruszanymi na posiedzeniu ZG były: ustalenie kierunku dalszego postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń za szkodę wyrządzoną stowarzyszeniu; zatwierdzenie wyboru kancelarii prawnej, świadczącej pomoc prawną dla SITPNiG; utworzenie spółki OSiR SITPNiG Sp. z o.o.; polityka ochrony danych osobowych w SITPNiG zgodna z rozporządzeniem ogólnym Rady Europy RODO oraz wybór banku prowadzącego obsługę bankową wszystkich jednostek organizacyjnych stowarzyszenia.

Ze względu na nieobecność prezesa i wiceprezesa SITPNiG projekty uchwał dotyczących powyższych zagadnień zostaną przedstawione do zatwierdzenia w głosowaniu elektronicznym.


(Foto arch. SITPNiG)

264 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page