top of page

Seminarium Oddziału SITPNiG w Krakowie - 12.X.2018 w Bukowinie Tatrzańskiej

W dniu 12 października 2018 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się seminarium Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Seminarium poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Chowaniec, który przedstawił referat pt. „Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne występowania wód termalnych w rejonie Bukowiny Tatrzańskiej oraz ich wykorzystywanie”. W trakcie referatu poruszono niezwykle ciekawe zagadnienia związane nie tylko z geologicznymi uwarunkowaniami występowania wód geotermalnych ale również przedstawiono wiele aspektów związanych z racjonalnym ich wykorzystaniem w niecce podhalańskiej, w szczególności w rejonie Bukowiny Tatrzańskiej. Referat poruszając m.in. zagadnienia rozkładu i zróżnicowania temperatur wód geotermalnych, ich mineralizację oraz warunki udostępnienia dał uczestnikom wiele odpowiedzi na nurtujące pytania. Jak okazuje się, wody termalne określane skarbem małopolski, pomimo najkorzystniejszych w Polsce warunkach eksploatacji, wymagają racjonalnej gospodarki otworowej, gwarantującej ich odnawialność.

Podczas prelekcji przedstawiono również sylwetkę prof. Ludwika Zejsznera, odkrywcy na Podhalu (w Jaszczurówce) źródła cieplicowego. Należy podkreślić, iż ten niezwykle ciekawy referat spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczestników seminarium, którzy zarówno podczas jego trwania jak i po jego zakończeniu, zadając wiele pytań, mieli szanse poszerzyć swój zakres wiedzy, zaś komentarze uczestników seminarium jednoznacznie wskazywały na konieczność kontynuowanie tej formy przekazywania wiedzy.

Bezpośrednio po seminarium uczestnicy mieli unikalną szanse zapoznać się z infrastrukturą techniczną kompleksu termalnego w Bukowinie Tatrzańskiej. Zobaczono podziemia Term Bukovina Hotel Spa, w tym m in. technologie odzysku ciepła oraz stację LNG (ang. liquefiednaturalgas) zasilającą obiekt. Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazje praktycznie wypróbować zdrowotne właściwości wód geotermalnych, korzystając z wielu atrakcji kompleksu Bukovina.

Zarząd Oddziału pragnie złożyć serdeczne podziękowania prof. dr hab. inż. Józefowi Chowańcowi za wkład i zaangażowanie w organizację seminarium oraz za przedstawienie niezwykle ciekawego spojrzenia na wykorzystanie wód geotermalnych.


(Foto archiwum SITPNiG)

106 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page